Unia Europejska inwestuje w Internet na Podkarpaciu

Autor: Agnieszka Jamrogiewicz
2015-09-23

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej powstaje, obejmująca także Podkarpacie, internetowa Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Prace budowlane w ramach projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej zostały zakończone w czterech z pięciu województw, objętych programem Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Prace trwają jeszcze tylko na Podkarpaciu.

 

Co już zostało zrobione?


Aktualny stan prac omówiono podczas XXI Komitetu ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Z ponad 10,5 tys. planowanych kilometrów, odebrane zostały odcinki o długości 8 969 km (woj. lubelskie: 2 908 km, woj. podlaskie: 1 885 km, woj. świętokrzyskie: 1 426 km, woj. warmińsko-mazurskie: 2 241 km, woj. podkarpackie: 509 km), co stanowi 85 proc. całkowitej długości sieci. Dalsze 552 kilometry zostały zgłoszone do odbioru (warmińsko-mazurskie: 52 km i podkarpackie: 500 km), co stanowi 5 proc. całkowitej długości sieci.

 

Co jeszcze trzeba zrobić?

W budowie są odcinki o długości 1 008 km (wszystkie w województwie podkarpackim), co stanowi 10 proc. całkowitej długości planowanej sieci szerokopasmowej. Ze względu na stan zaawansowania projektów, szczególnym monitorowaniem objęte są województwa podkarpackie i podlaskie. Nadal realizowane są dostawy sprzętu aktywnego i jego instalacja w województwach lubelskim i świętokrzyskim. W podlaskiem trwa przetarg na dostawę takiego sprzętu. Nadal realizowane są dostawy sprzętu aktywnego i jego instalacja w woj. lubelskim i świętokrzyskim.  

 

Kto jest odpowiedzialny za postęp prac?


W posiedzeniu specjalnie powołanego XXI Komitetu ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej   które odbyło się 18 września 2015 r., uczestniczyli marszałkowie województw Polski Wschodniej zaangażowanych w projekt oraz przedstawiciele ministerstw: Infrastruktury i Rozwoju, Administracji i Cyfryzacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

 

Ile to kosztuje i jakie będą końcowe rezultaty?

Całkowity koszt projektów to ok. 1,48 mld zł, z czego ok. 1,15 mld zł to dofinansowanie. W ramach przedsięwzięcia powstanie ok. 10,5 tys. km sieci szerokopasmowej, ponad 1 tys. węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, a ponad 7,6 tys. osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym weźmie udział w szkoleniach. W wyniku inwestycji niemal 986 tys. osób uzyska odstęp do szerokopasmowego Internetu.

 

Źródło: gospodarkapodkarpacka.pl