Umorzenie zaległych składek ZUS

Autor: K.P.
2014-12-15

Jeszcze tylko do 15 stycznia 2015 roku można składać wnioski o umorzenie długu z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne.

 


Umorzeniu podlegają niezapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i dodatkowa oraz koszty egzekucyjne i koszty upomnienia.

 

Ustawa abolicyjna dotyczy okresu od 1999 do lutego 2009 roku i przedsiębiorców, którzy nie płacili wówczas składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz ich spadkobierców i osób trzecich, które zostały obciążone długiem do spłacenia. Podkreślenia wymaga fakt, że abolicja dotyczy przedsiębiorców, którzy dalej prowadzą działalność, jak też i tych, którzy prowadzenie działalności gospodarczej zakończyli.

 

Wnioski o umorzenie zaległości można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Źródło: bankier.pl