Ulga na dzieci - nowe zasady

Autor: Konsultant PIG
2014-11-14

Zakres zmian

 

Z uchwalonej przez Senat RP w dniu 6 listopada 2014 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wynikają zmiany dotyczące tzw. ulgi na dzieci.

 

Efektem nowelizacji jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach, mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.

 

Podatnicy, którzy mają małe dochody i płacą niskie podatki, uzyskają dodatkową pomoc finansową – tak, aby mogli wykorzystać w pełnej wysokości ulgę  na dzieci w podatku PIT. Uzyskane wsparcie, nie będzie mogło przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o składki odliczone w PIT-36L i PIT-28 lub wykazane w PIT-16A. 

 

Zmiany dotyczą możliwości odliczenia od podatku kwoty określonej przepisami, na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko, a także dziecko pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 25 roku życia.

Jednocześnie, o 20 % zwiększone zostały kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Miesięczna kwota ulgi na trzecie dziecko wzrośnie ze 139,01 zł do 166,67 zł, a na następne dzieci ze 185,34 zł do 225 zł. Oznacza to, że w przypadku trzeciego dziecka, kwota rocznego odliczenia wzrośnie z 1.668,12 zł do 2.000,04 zł, a w odniesieniu do kolejnych z 2.224,08 zł do 2.700 zł.

 

Powyższe zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014r.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa, www.finanse.mf.gov.pl