Ułatwienia dla firm – nowa ustawa deregulacyjna

Autor: Konsultant PIG
2014-11-04

Sejm w dniu 23 października br. przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań usprawniających prowadzenie działalności, szczególnie dla małych i średnich firm poprzez: ograniczenie obowiązków informacyjnych, ułatwienie kontaktów z administracją oraz zmianę przepisów w zakresie obniżenia kosztów prowadzenia firmy. Ustawa zawiera także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji.

Jednym z rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, jest zmiana obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będzie to konieczne, w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy. Ustawa zawiera także pakiet portowy – rozwiązania mające poprawić konkurencyjność polskich portów morskich. Procedury importowe w nich mają, co do zasady, trwać nie dłużej niż 24 godziny, z kolei, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin.

Ustawa przewiduje też zmiany w zakresie ustalania sposobu wyliczania przychodu, z tytułu udostępnienia pracownikom służbowych aut na cele prywatne. Będą one polegać na  wprowadzeniu rozliczania tych świadczeń kwotowym ryczałtem, uzależnionym od pojemności silnika samochodu. Wartość pieniężna tego świadczenia będzie wynosić kolejno: 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3,  oraz  400 zł dla aut
o pojemności powyżej 1.600 cm3. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wysokość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień takiego użytkowania - w wysokości 1/30 wskazanych kwot.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

 

Źródło: Gofin