Track and Trace Your Pension (TTYPE) – nowy unijny projekt, czyli emerytury online

Autor: Justyna Nowotarska
2015-11-26

W związku z rosnącą liczbą pracowników mobilnych w 2016 roku rozpocznie się realizacja projektu pilotażowego Track ad Trace Your Pension (TTYPE), w którego wdrożeniu ma pomóc serwis online umożliwiający śledzenie i kontrolę świadczeń emerytalnych nabytych za granicą.

Do uruchomienia wspomnianego serwisu online przygotowują się takie kraje jak: Holandia, Niemcy, Belgia, a w perspektywie około 15 lat podobny system ma zostać wprowadzony przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę.

Jak wynika z danych statystycznych, w 2013 roku około 7 milionów mieszkańców Unii Europejskiej mieszkało i pracowało w innych krajach członkowskich. W samej Holandii, w minionym roku zatrudnionych zostało około 80 tysięcy pracowników pochodzących z pozostałych krajów Unii.

Transgraniczna europejska usługa, o której mowa, umożliwi więc monitorowanie uprawnień emerytalnych zarówno przez osoby fizyczne, jak i podmioty, które świadczenia wypłacają.

Dzięki nowemu systemowi, wszyscy pracownicy mobilni w Holandii, Niemczech i Belgii będą mogli szybko i dokładnie zweryfikować zmiany w zakresie swoich uprawnień emerytalnych. System umożliwi również sprawdzenie i odpowiednie skorygowanie ewentualnych błędów w wyliczeniu wysokości emerytury.

Realizacja projektu pilotażowego rozpocznie się w 2016 roku i może potrwać co najmniej pięć lat. W tym czasie obywatele Holandii, Niemiec i Belgii uzyskają pełny dostęp do danych dotyczących wysokości emerytury naliczonej podczas pracy wykonywanej na terenie tych krajów, oraz do usług doradczych związanych z transgranicznymi uprawnieniami emerytalnymi. W kolejnym etapie planowane jest wdrożenie systemu w pozostałych państwach członkowskich.

Zdaniem autorów projektu, poważnym wyzwaniem dla całego przedsięwzięcia jest współpraca pomiędzy takimi instytucjami, jak zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne oraz firmy ubezpieczeniowe z poszczególnych krajów członkowskich.

 

Źródło: seniorzy.pl