Studiujesz? Praktykuj! – 550 mln zł dla polskich uczelni

Autor: EM
2015-08-14

Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy umożliwia kolejna odsłona „Uczelni Przyszłości” – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest nią ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” dla uczelni wyższych. Jego pula to 550 mln zł.

Konkurs Studiujesz? Praktykuj! pozwoli uruchomić wysokiej jakości programy praktyk oraz staży realizowane we współpracy z przedsiębiorcami. Wyłonione w konkursie uczelnie zaoferują studentom staże i praktyki, które wpisywać się będą w program ich kierunków studiów. Ze staży i praktyk skorzysta co najmniej 30% studentów danego rocznika na kierunku studiów objętym wsparciem. Minimalny czas trwania stażu to jeden miesiąc. Więcej punktów uczelnia otrzyma za przygotowanie programów dłuższych, np. trzymiesięcznych.

Odbiorcami ofert będą przede wszystkim studenci ostatnich lat studiów, gdyż to oni mają najmniej czasu, by wejść na rynek pracy po skończeniu studiów. Oprócz stypendiów stażowych, studenci mogą liczyć też na pokrycie kosztów ewentualnych dojazdów, zakwaterowania i utrzymania oraz kosztów ubezpieczeń i badań lekarskich.

Dobrze zorganizowane i wykorzystane staże i praktyki będą świetnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych – twierdzi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Brak porozumienia między uczelniami a pracodawcami to dziś często duży problem. Chcemy jeszcze mocniej wspierać współpracę szkół z firmami. Dzięki temu programowi młodzi ludzie wejdą na rynek pracy z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, których poszukuje obecnie wielu pracodawców. Polskie przedsiębiorstwa za to będą mogły rozwijać się dzięki wiedzy i kompetencjom, które wnoszą po studiach młodzi pracownicy – mówi minister nauki.

W konkursie będą mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, z zastrzeżeniem kształcenia co najmniej 100 studentów na kierunkach stacjonarnych. Państwowe i niepubliczne wyższe szkoły zawodowe będą mogły ubiegać się o wsparcie także w ramach odrębnego projektu: „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Dodatkowe punkty dla uczelni wyższych w ramach konkursu przyznawane będą m.in. za udokumentowaną 12-miesięczną współpracę uczelni z pracodawcami, tworzenie wyprofilowanych staży na kierunkach praktycznych oraz wysoką jakość kształcenia potwierdzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Nie bez znaczenia pozostanie kwestia staży zagranicznych. Dzięki nim możliwa będzie zarówno międzynarodowa wymiana doświadczeń, jak i pogłębienie umiejętności językowych uczestników.

- Praktyczne przygotowanie do rynku pracy stanowi ważny element w programie kształcenia. Doceniają go zarówno pracodawcy, wykładowcy jak i studenci, także ci, którzy po studiach planują przedsiębiorcze „samozatrudnienie". Wysokiej jakości staże i praktyki, szczególnie w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, pomogą naszym absolwentom na budowanie swoich karier także w wymiarze globalnym - powiedział prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do 2018 roku przewidziane są jeszcze trzy ogłoszenia o konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kwota dofinansowania, jaką będzie mogła zdobyć uczelnia zależy od jej wielkości. Na dofinansowanie do 1,5 mln zł mogą liczyć uczelnie kształcące do 4 tys. studentów, natomiast uczelnie kształcące co najmniej 12 tys. Studentów - aż do 5 mln zł.

Nabór wniosków potrwa od 11 września do 13 października 2015 r.

 

Źródło: www.ncbr.gov.pl