Stres w pracy – Polacy na tle innych narodowości

Autor: Iwona Prugar
2015-09-09

Coraz częściej jesteśmy narażeni na stres związany z wykonywaną pracą zawodową. Bardziej od Polaków zestresowani są tylko Turcy i Grecy.

 

Ponad połowa pracujących Polaków odczuwa w pracy stres. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Bardziej zestresowani od Polaków są tylko pracownicy w Turcji oraz Grecji.

Z danych opublikowanych w cyklicznie przygotowywanym raporcie „OECD Employment Outlook” wynika, że najczęściej zestresowani są pracownicy w Turcji (67,5 proc. wskazań) oraz Grecji (58 proc. wskazań). W przypadku polskich pracowników odsetek osób wskazujących na odczuwanie stresu w pracy wynosi 53,3 proc.

Zdecydowanie rzadziej stres w pracy odczuwają pracownicy w krajach skandynawskich. U Szwedów odsetek wskazań to 14,7 proc., a w Norwegii 18,2 proc. Lepiej od Polski wypadły też inne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. Niemcy (42,2 proc.) oraz Czechy (43,4 proc.).

Wśród wskazywanych przez OECD potencjalnych skutków stresu znajdują się m.in. spadek motywacji do pracy, błędy oraz wzrost liczby konfliktów pomiędzy pracownikami.

Jak wskazują natomiast eksperci NSZZ „Solidarność”, jedną z głównych przyczyn stresu jest w Polsce presja czasowa oraz duży nacisk na wyniki.

- Istotna jest także duża niepewność co do przyszłości, zwłaszcza że często jest powiązana z niskim wynagrodzeniem. Rozszerzanie zakresu obowiązków, wielozadaniowość, a także zły klimat w pracy, autorytarne formy zarządzania oraz brak identyfikacji z firmą potęgują stres u pracowników – ocenia „Solidarność”.

 

Źródło: podatki.biz