Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku. Część II

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-09-19

UWAGA!!!

Przed przeczytaniem drugiej części artykułu zapraszamy do zapoznania się z częścią pierwszą.

 

 

 

W pierwszej części artykułu zajęliśmy się tematyką wniosków o dofinansowanie projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie prześledzimy zasady odpowiadania na poszczególne pytania postawione przed kandydatami na przedsiębiorcę.

 

 

Każdy piszący wniosek powinien sobie uzmysłowić, że jest to najtrudniejszy etap w całym projekcie, osoba musi w swoim formularzu przekazać takie informacje i przekazać je w tak zrozumiały sposób aby oceniający mógł jak najlepiej ocenić dany wniosek. Musi się w taki sposób „zareklamować” aby ekspert na podstawie czterech opisu uznał, że dany kandydat jest lepiej przygotowany do prowadzenia działalności niż ktoś inny. Warto zatem przyłożyć się do wypełnienia wniosku, bowiem to się nam opłaci.

 

Jak wspomnieliśmy w pierwszej części artykułu, wniosek ma nam odpowiedzieć na cztery podstawowe pytania:

1.Kim jest wnioskodawca, jakie ma doświadczenie zawodowe, wykształcenie, jakimi umiejętnościami dysponuje i jak te umiejętności mogą się przydać w prowadzonej działalności.

2.Jaki będzie przedmiot działalności firmy, co będzie w firmie produkowane, jakie usługi będą świadczone, jakimi zasobami dysponuje wnioskodawca, a jakie musi jeszcze pozyskać.

3.Jaka jest znajomość rynku i konkurencji przez wnioskodawcę.

4.Co wnioskodawca zamierza zakupić ze środków pochodzących z dotacji i jakie są ceny poszczególnych wydatków.

 

Pamiętajmy o tym aby udzielić wyczerpujących odpowiedzi, pokazujących stan naszej wiedzy. Pamiętajmy też, że opisy nie są dla oceniających żeby się dowiedzieli czegoś o rynku i branży, oni przede wszystkim muszą zobaczyć, że taką wiedzę posiada kandydat na przedsiębiorcę.

 

Ad. 1

W punkcie (punktach) dotyczących wnioskodawcy powinniśmy przede wszystkim szczegółowo opisać posiadane doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz inne umiejętności pozwalające oceniającemu stwierdzić, że jesteśmy przygotowani do prowadzenia działalności. Warto pokazać, że jest się zarówno przygotowanym do świadczenia określonych usług / produkcji określonych wyrobów, jak i ogólnie jest się przygotowanym do prowadzenia działalności gospodarczej. W tej części wniosku musimy się jak najlepiej przedstawić.

 

Ad. 2

W tym punkcie opiszmy przede wszystkim przyszłe usługi / produkty firmy, ale też miejsce gdzie działalność będzie prowadzona, maszyny i urządzenia jakie już posiadamy, opiszmy naszą sytuację finansową, być może trzeba będzie w przedsięwzięcie zainwestować własne środki, o tym również warto wspomnieć. Ta część jest bardzo ważna, ponieważ oceniający musi zostać przekonany, że wnioskodawca wie czym będzie się zajmował, wie jak to robić, zna podstawowe realia ekonomiczne swojej działalności, potrafi wyliczyć koszty działalności. W tej części możemy opisać ewentualnych dostawców / odbiorców naszych wyrobów bądź usług.

 

Ad. 3

W tej części wniosku musimy przedstawić informacje na temat posiadanej wiedzy dotyczącej rynku oraz konkurencji. Można śmiało powiedzieć, że jest to część, która będzie wymagała od nas największej uwagi oraz największej ilości poświęconego czasu na analizę. Nie ma uniwersalnej recepty na opisania rynku oraz konkurencji, każdy przypadek powinien być potraktowany indywidualnie.

 

W części dotyczącej opisu rynku należy szczegółowo scharakteryzować odbiorców, napisać kim będą, do jakiej grupy należą, na jakim terenie zamieszkują lub działają, ilu potencjalnych klientów znajduje się na wskazanym terenie. Ważnym jest również aby opisać preferencje klientów oraz wskazać, które zapotrzebowanie rynkowe zostanie przez nas zaspokojone. Niezmiernie ważnym jest aby właściwie opisać rynek, na którym będziemy działać. Przykładowo, rynkiem dla mechanika samochodowego może być teren powiatu lub kilku najbliższych gmin, ale nie możemy stwierdzić, że wszyscy mieszkańcy danego terenu będą jego potencjalnymi klientami, musimy pokazać ile na danym terenie znajduje się samochodów, ale też musimy je rozgraniczyć, bowiem np. nowe samochody są naprawiane wyłącznie w autoryzowanych salonach. Dodajmy jeszcze, że dany mechanik będzie miał warsztat przy drodze prowadzącej do miejscowości letniskowej i znowu zmienia (poszerza) nam się profil klienta.

 

Drugim przykładem będzie osoba produkujące ozdoby świąteczne z ekologicznych materiałów, dla niej rynkiem będzie cały kraj, ponieważ może ona sprzedawać swoje wyroby przez internet i dostarczać je odbiorcom pocztą. Oprócz tego może oczywiście sprzedawać swoje wyroby klientom mieszkającym w pobliżu miejsca działalności, np. na różnego rodzaju jarmarkach. To do wnioskodawcy należy określenie potencjalnych klientów oraz obszaru swojego działania, na pewno nie jest to łatwe, a żeby zdobyć potrzebne przy rekrutacji punkty musi być zrobione bardzo dobrze.

 

Gdy już określimy jacy będą nasi klienci, gdzie będą zamieszkiwać / działać, wówczas możemy przystąpić do opisu konkurencji. Tutaj również musimy przemyśleć sprawę, bowiem często nawet dwa sklepy spożywcze znajdujące się obok siebie nie są dla siebie konkurencją, bowiem jeden może być tanim dyskontem, a drugi może być delikatesami premium. Oba sklepy mogą być nastawiona na zupełnie innego klienta. Podobnie sprawa będzie wyglądać z mechanikami samochodowymi, każdy jest mechanikiem, ale jeżeli przyjrzymy się bliżej to zobaczymy, że jeden może być lakiernikiem, inny elektronikiem, a jeszcze inny specjalizuje się np. tylko w samochodach japońskich.

 

Oczywiście, w każdej branży, również przy wspomnianych wyżej sklepach czy mechanikach zdarzy się, że klient innego typu skorzysta z oferty danego punktu, należy to jednak potraktować jako pomijalny wyjątek.

 

Ad. 4

Z reguły jedną z ostatnich części wniosku będzie opis środków trwałych i wyposażenia, które zamierzamy zakupić ze środków pochodzących z dotacji. Pamiętajmy aby dobrze uzasadnić każdy zakup. Nie wystarczy napisać, że jest się stolarzem i hebel będzie nam niezbędny. Pokażmy do czego będzie wykorzystywany, przy jakich pracach. Opiszmy jego podstawowe parametry techniczne, pokaże to, że nasze zakupy zostały przemyślane i dobrze wiemy czego chcemy. Nie zapomnijmy o podaniu realnych cen za dane środki trwałe, nie warto podawać cen zawyżonych, bowiem podczas oceny komisja może zweryfikować i obniżyć kwotę dotacji.

 

 

Jak już wspomnieliśmy wyżej poprawne przygotowanie wniosku o dotację jest jednym z najtrudniejszych elementów etapów podczas całego projektu. Warto się porządnie przyłożyć, bowiem na pewno zaprocentuje to podczas oceny. Nie zapominajmy też o „drugiej parze oczu”, poprośmy znajomych, rodzinę o przeczytanie wniosku i wydanie swojej opinii na jego temat. Ważne aby wniosek był zrozumiały dla osoby kompletnie nie związanej z tematem.

 

Niemniejszy artykuł nie miał mieć charakteru instrukcji, a jedynie uwypuklenia najważniejszych rzeczy, proszę zatem nie traktować treści jak wyroczni i samodzielnie zmierzyć się z tematem. Być może ktoś ma inne przemyślenia jak można zmierzyć się z tematem.