Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku.

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-09-16

We wrześniu, w całym województwie ruszyło kilkanaście naborów do projektów, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej. Postaramy się pokrótce podpowiedzieć w jaki sposób wypełnić wniosek o dotację, aby zwiększyć swoje szanse.

 

 

Jeszcze przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy uważnie zapoznać się z regulaminem projektu, może się bowiem okazać, że w danym projekcie przewidziana jest nieco inna grupa docelowa niż ta, do której należymy. Znajdziemy tam również szeroko opisane inne warunki, które koniecznie musimy spełnić aby móc się ubiegać o dotację. Gdy już zapoznamy się z dokumentacją i stwierdzimy, że możemy wziąć udział w projekcie przechodzimy do wypełniania formularza rekrutacyjnego.

 

Na potrzeby niniejszego artykułu nie będziemy się posługiwać żadnym konkretnym wzorem, jednakże można przyjąć, że wszystkie formularze będą do siebie podobne i informacje tutaj zawarte .

 

Na początek zastanówmy się jak wypełnimy formularz. Zawsze w takich sytuacjach warto sobie uzmysłowić jakich ludzi wolimy mieć koło siebie, na przykład w kinie czy autobusie, czy ładnych, pachnących, zadbanych czy może niechlujnych. Identycznie jest z naszym wnioskiem rekrutacyjnym, każdy oceniający woli czytać ładnie napisany, sformatowany i wypełniony komputerowo formularz niż nabazgrane nieczytelnym pismem wypociny. Mimo, iż sposób wypełnienia nie ma wypływu na ocenę warto jednak dać sobie większą szansę i postarać się wypełnić wniosek elektronicznie, co zwłaszcza w czasach wszechobecnych komputerów nie powinno nam nastręczać specjalnych trudności. Pamiętajmy więc o wrażeniu, w przypadku równej ilości punktów zawsze może się to okazać rzeczą decydującą.

 

W pierwszej części wpisujemy swoje dane osobowe oraz kilka istotnych informacji o nas, ale są to informacje formalne, musimy więc wpisać czy już prowadziliśmy działalność gospodarczą, czy członek naszej rodziny prowadzi działalność, czy w ostatnim okresie korzystaliśmy z dotacji, itp. Pamiętajmy żeby nie wpisywać nieprawdziwych informacji, ponieważ grozi nam to w przyszłości odebraniem dotacji, zapłatą odsetek, a nawet postępowaniem prokuratorskim.

 

Przechodzimy teraz do części opisowej wniosku. Ta część ma nam odpowiedzieć na główne pytania. Niezależnie od tego ile kolumn czy bardziej szczegółowych pytań zobaczymy w danym formularzu całość sprowadza się do ocenienia nas i naszego pomysłu w oparciu o cztery główne pytania:

1.Kim jest wnioskodawca, jakie ma doświadczenie zawodowe, wykształcenie, jakimi umiejętnościami dysponuje i jak te umiejętności mogą się przydać w prowadzonej działalności.

2.Jaki będzie przedmiot działalności firmy, co będzie w firmie produkowane, jakie usługi będą świadczone, jakimi zasobami dysponuje wnioskodawca, a jakie musi jeszcze pozyskać.

3.Jaka jest znajomość rynku i konkurencji przez wnioskodawcę.

4.Co wnioskodawca zamierza zakupić ze środków pochodzących z dotacji i jakie są ceny poszczególnych wydatków.

 

Warto szczegółowo przemyśleć powyższe kwestie, aby w jak najbardziej skonkretyzowany sposób przedstawić oceniającym nas samych oraz nasz pomysł. Pamiętajmy żeby przed przystąpieniem do pisania wniosku szczegółowo przemyśleć pomysł, przemyśleć to czy jesteśmy przygotowani do prowadzenia danej działalności, czy w ogóle jesteśmy przygotowani do prowadzenia działalności. Czy we właściwy sposób rozpoznaliśmy rynek. Czy to co zamierzamy zakupić jest nam rzeczywiście niezbędne, a może warto dokonać innych zakupów?

 

W poniedziałek 19 września na naszym portalu ukaże się druga część artykułu, w której bliżej przyjrzymy się powyższym zagadnieniom. Link do drugiej części artykułu znajduje się tutaj.