Stalowa Wola wyróżniona podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

2017-09-08

Stalowa Wola wyróżniona podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Wczoraj dobiegło końca XVII Forum Ekonomiczne w Krynicy. W tym roku uczestniczący w nim ekonomiści debatowali pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?” Ważną częścią tegorocznej edycji forum była konferencja Europa Karpat.

Odbywające się co roku Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą międzynarodową konferencją w tej części Europy. Obrady składające się z blisko 200 paneli dyskusyjnych podzielone są na bloki tematyczne dotyczące m.in. makroekonomii, biznesu i zarządzania, energetyki, polityki międzynarodowej i regionalnej, ochrony zdrowia i społeczeństwa oraz mediów. W wydarzeniu tym udział biorą nie tylko przedstawiciele biznesu, naukowcy i dziennikarze, ale także najważniejsi Polscy politycy. W tym roku w Krynicy gościli m.in. Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów oraz Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP. Obecny będzie też Krzysztof Tchórzewski, minister energii, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, Konrad Szymański i Bartosz Cichocki, wiceministrowie spraw zagranicznych, Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Pierwszego dnia tytułem Człowieka Roku uhonorowano premier Beatę Szydło.

Forum w Krynicy było doskonałą okazją do promowania naszego województwa jako atrakcyjnego zarówno dla turystów, jak i inwestorów. Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w debacie, której tematem była „Polityka rozwoju regionów Europy”. Wśród panelistów oprócz marszałka Władysława Ortyla znaleźli się także: Jens Gabbe – przewodniczący Kolegium Doradczego – Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych z Niemiec, Aleš Chmelař – Sekretarz Stanu ds. Europejskich – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Czechy, Mateusz Gniazdowski – Wicedyrektor – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Wiaczesław Nehoda – zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Ukrainy oraz Balázs Rákossy Sekretarz Stanu – Ministerstwo Gospodarki Węgier.

Uczestnicy dyskusji podkreślali zgodnie, że dla rozwoju regionów karpackich konieczny jest rozwój infrastruktury. W związku z tym wielokrotnie podsuszana była kwestia budowy drogi Via Carathia.

W ostatnim dniu spotkania Stalowa Wola została wyróżniona tytułem Lidera Rankingu Gospodarny Samorząd, który przyznawany jest przez kapitułę Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podczas przemówienia na gali wręczenia tego zaszczytnego wyróżnienia marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że Stalowa Wola jest jednym z najmłodszych miast Podkarpacia. Charakteryzuje się  jednak dynamiką rozwoju. Wspomniał także, że nie długo w mieście powstanie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, w ramach którego powstała Stalowa Wola.

 

źródło: www.podkarpackie.pl