Sprawy prywatne w godzinach pracy

Autor: Katarzyna Półchłopek
2014-12-02

Jeszcze niedawno, zgoda na tzw. „odrabianie” czasu wolnego, przysparzała pracodawcom wielu problemów. W teorii, odpracowywane godziny powinny być bowiem traktowane jako nadliczbowe. Przewidziana w kodeksie pracy możliwość wprowadzenia w godzinach pracy maksymalnie 60-minutowej przerwy obiadowej, również nie cieszyła się zainteresowaniem pracowników. Jednak ostatnia nowelizacja pozwoliła na bardziej elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby pracowników i pracodawców.

Zmiany w kodeksie pracy przewidują możliwość udzielenia pracownikowi, na jego pisemny wniosek, czasu wolnego w trakcie godzin pracy, w celu załatwienia spraw prywatnych. Godziny na to przeznaczone, pracownik będzie musiał odpracować w uzgodnionym z pracodawcą terminie, ale niekoniecznie w tym samym dniu. Co ważne, nie będą one stanowić nadgodzin.

Zgodnie z przepisami prawa, pracownik powinien złożyć pisemny wniosek o udzielenie czasu wolnego, wskazując jednocześnie termin jego odpracowania. Co ważne, powinno ono nastąpić w ramach tego samego okresu rozliczeniowego. Możliwe jest także wpisywanie prywatnych zwolnień w tzw. książce wyjść prywatnych, pod warunkiem, że zawiera te same dane, co indywidualny wiosek pracownika – tj. terminy czasu wolnego, czasu odpracowania oraz pisemną zgodę przełożonego.

Należy jednak pamiętać, aby okres odpracowywania czasu wolnego nie naruszał prawa pracownika do dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku. W praktyce oznacza to, że pracownik wykonujący pracę w 8-godzinnym systemie czasu pracy, może w ciągu jednej doby odpracować maksymalnie 5 godzin tak, aby zachować prawo do 11-godzinnego dobowego odpoczynku – wyjaśnia Agnieszka Janowska, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w TGC Corporate Lawyers.

W przypadku pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, możliwości odpracowania czasu wolnego są bardziej ograniczone. Pracownik pracujący w systemie 12-godzinnym może odpracować tylko 1 godzinę w skali doby. Tak więc, wszystko zależy od dobrej woli obu stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą tylko ustalić warunki i zasady funkcjonowania odpracowywania tego czasu.

Źródło:
www.tgc.eu
 eGospodarka.pl