Spółdzielnie socjalne, bo nie zawsze zysk jest najważniejszy...

Autor: Marta Sanocka
2016-02-11

Spółdzielnie socjalne, bo nie zawsze zysk jest najważniejszy...

Spółdzielnie socjalne u wielu osób wywołują negatywne konotacje. Spółdzielnia kojarzy się bowiem większości z czasami PRL, a „socjalna” z pomocą państwa. Jest to bardzo krzywdzący stereotyp, ponieważ wiele działających w naszym kraju spółdzielni socjalnych doskonale funkcjonuje, a niejednokrotnie okazuje się, że w niektórych branżach sprawdza się lepiej niż inne formy przedsiębiorstw.

Dlaczego spółdzielnia socjalna, a nie „zwykła” firma?

Spółdzielnie socjalne są coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności. Świadczy o tym fakt, iż w 2011 roku w naszym kraju działało ok. 400 pomiotów tego typu, a obecnie mamy ich już 1400. Specyfika spółdzielni socjalnych polega na tym, że powstają one przede wszystkim po to, aby stworzyć miejsca pracy dla osób, które z różnych względów nie mogą znaleźć zatrudnienia. Formuła spółdzielni pozwala zaistnieć na rynku osobom, które w pojedynkę nie byłyby w stanie uruchomić działalności gospodarczej.

Kluczem do sukcesu spółdzielni jest nie tylko dobry pomysł na biznes, ale również zaangażowanie jej członków. Oddanie pracowników sprawom spółdzielni jest często dużo większe niż w przypadku przedsiębiorstw o innych formach prawnych. Osoby, które znalazły zatrudnienie dzięki spółdzielni mają bowiem świadomość tego, że w przypadku niepowodzenia biznesu wrócą do punktu wyjścia, którym niejednokrotnie jest nie tylko bezrobocie, ale również osamotnienie i wykluczenie społeczne.

Brak taryfy ulgowej na rynku…

W tym, miejscu podkreślić należy, że niezależnie od tego co skłoniło założycieli do powołania do życia spółdzielni socjalnej, w żadnym wypadku nie mogą oni liczyć na taryfę ulgową. Ich sukces zależy wyłącznie od nich, a właściwie od jakości ich pracy. Nikt bowiem nie kupi kiepskiego produktu, czy usługi tylko dlatego, że powstał on w spółdzielni socjalnej… Poza tym spółdzielcy muszą zmagać się z takimi samymi problemami, związanymi z prowadzeniem biznesu, jak każdy inny przedsiębiorca.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które zechcą założyć spółdzielnie socjalną?

  • Zwolnienia z opłat KRS,
  • Dofinansowanie z Funduszu Pracy,
  • Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Pomoc jednostek samorządu terytorialnego w formie: dotacji, pożyczek, poręczeń, usług i doradztwa w zakresie księgowym i finansowym, ekonomicznym, prawnym czy marketingowym,
  • Preferencyjne warunki udzielania zamówień publicznych, możliwe dzięki dodaniu klauzul społecznych do ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • W niektórych przypadkach - zwolnienie z podatku dochodowego,
  • Wsparcie wolontariuszy.