Spichlerz Zdrowia szansą dla podkarpackich rolników na 60 tys. złotych dotacji

2017-02-23

Spichlerz Zdrowia szansą dla podkarpackich rolników na 60 tys. złotych dotacji

 

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” powołało do życia Podkarpacką Grupę Opresyjną Spichlerz Zdrowia, której jest liderem. Celem powstania organizacji jest produkcja i sprzedaż dobrej jakości wołowiny, przede wszystkim na rynki Europy Zachodniej.

 

Głównym założeniem projektu jest współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami i Uniwersytetem Rzeszowskim, która zagwarantuje stały zbyt żywca po atrakcyjnych cenach. Przedsięwzięcie to realizowane jest z myślą o rolnikach, którzy chcieliby ponownie zagospodarować leżące dziś odłogiem pola. Obszary takie doskonale nadają się bowiem do ekologicznej hodowli bydła mięsnego.

Twórcy nowej inicjatywy podkreślają, że ekologiczna wołowina z Podkarpacia ma szansę stać się przebojem na rynkach Europy Zachodniej. Wysokiej jakości produkt to jednak dopiero połowa sukcesu. Potrzeba jest jeszcze organizacja jego sprzedaży. Utworzony właśnie Spichlerz Zdrowia jest konsorcjum, które wzięło na siebie ciężar organizacji hodowli oraz odbioru żywca.

Zadaniem powstałego Spichlerza Zdrowia jest zatem zapienienie hodowcom, którzy zdecydują się przystąpić do grupy, kontraktacji i tym samym bezpiecznego zbytu. Pomysłodawcy podkreślają, że producent wołowiny będzie mógł zarobić nawet 15 zł za kilogram żywca. Zwracają uwagę także na fakt, iż hodowla mięsnych ras bydła jest znacznie mniej pracochłonna i kosztowna niż bydła mlecznego. Ponadto Podkarpacka Grupa Opresyjna Spichlerz Zdrowia oferuje pomoc w pozyskaniu bezzwrotnej premii w wysokości 60 tys. dla wszystkich zainteresowanych rolników, posiadających grunty o powierzchni co najmniej 3 ha.

Rolnicy, którzy zdecydują się na podjęcie tego rodzaju działalności, mogą liczyć także na pomoc ośrodków doradztwa rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Premię w ramach Poddziałania: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw mogą otrzymać rolnik, który m.in.:

·jest posiadaczem i gospodarstwa rolnego, o powierzchni co najmniej 1 ha,

  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej o wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 10 tys. euro,
  • prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;
  • przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Premia w wysokości 60 tysięcy zł jest płatna  w II transzach:

  • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy,
  • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, wypłacana po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

 

Źródło:www.ekokrowy.pl, www.arimr.gov.pl