Skrócony czas rejestracji firmy - czy zadziała?

Autor: Konsultant PIG

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka. Dzięki temu, założenie  firmy będzie o wiele łatwiejsze i szybsze. Świeżo upieczony przedsiębiorca, w dniu wpisu do KRS otrzyma NIP, Regon i będzie mógł faktycznie zacząć działalność.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma skrócić o około 17 dni czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia i wykonywania działalności gospodarczej. Obecnie trzeba na to czekać około 25 dni, a po zmianach będzie to tylko 7-dniowy czas oczekiwania.

Po dokonaniu wpisu do KRS automatycznie zostanie nadany NIP i REGON. Numery te przyznawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS, bez konieczności wydawania orzeczenia przez sąd rejestrowy. Działalność gospodarczą będzie można zatem rozpocząć od momentu wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W praktyce wystarczy, aby potencjalny przedsiębiorca złożył wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a na tej podstawie pozostałe urzędy między sobą będą wymieniały się danymi niezbędnymi do przyznania identyfikatorów.

Jednocześnie, nowelizacja ustawy przewiduje możliwość uzupełnienia danych, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 21 dni od wpisu do KRS. Są to między innymi informacje o numerze rachunku bankowego, dane kontaktowe, planowana liczbę zatrudnionych osób itd. Uzupełnień tych będzie można dokonywać w formie papierowej lub elektronicznej.

Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia 2014 r.