Składki od umowy zlecenia po zmianach

Autor: AF
2014-11-17

Umowy zlecenia będą oskładkowane od 1 stycznia 2016 r., a dochody członków rad nadzorczych już od stycznia 2015 r. Pod koniec października, Sejm przyjął nowelizację do Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.

Co nowego?

Uchwalona przez Sejm nowelizacja, wprowadza zasadę kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego tak, aby podstawa naliczania składek była równa co najmniej płacy minimalnej. Ta obecnie zaś wynosi 1680 zł (w 2015 r. 1750 zł). Oznacza to, że zleceniobiorca mający np. 5 zleceń po 500 zł miesięcznie każde, zapłaci składki nie od jednego z nich, ale od 4, a więc w tym przypadku od 2 000 zł.

Nowela uniemożliwia też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas, unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

 

Młodzi przedsiębiorcy też dopłacą

Nowe przepisy skomplikują także los przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej, niż 24 miesiące i dorabiają dzięki zleceniom. Z przyjętej nowelizacji wynika, że zleceniobiorca prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS-u, będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, z obu tytułów. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność krócej, niż 24 miesiące wynosi 30 % płacy minimalnej (czyli obecnie 504 zł). Oznacza to, że kiedy nowe przepisy wejdą w życie, będą musieli płacić składki od przyjętych zleceń do chwili, kiedy ich łączna wartość przekroczy wysokość płacy minimalnej.

Członkowie rad nadzorczych bez taryfy ulgowej

Na marginesie warto wskazać, iż omawiana nowelizacja przewiduje także inną nowość – oskładkowanie wynagrodzenia członków rad nadzorczych.

 

Jak przewidują eksperci, nowe zasady oskładkowania umów zlecenia, utrudnią działalność firm. Również w regionie słychać głosy, że przyjęte przez Sejm rozwiązania uderzą w lokalnych przedsiębiorców. Dobra informacja jest taka, że na dostosowanie się do nowych regulacji jest ponad rok czasu.

 

 

źródło: www.egospodarka.pl