Rząd zamierza zmienić politykę budowlaną

Autor: Bartosz Chowaniec
2016-03-12

Przed rządem stanęło wyzwanie, aby przeorientować przeznaczenie środków publicznych oraz politykę mieszkaniową - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Priorytetem Ministerstwa budownictwa będzie wprowadzenie na rynek nieruchomości, tanich mieszkań na wynajem.

                                                      

„Polska od dłuższego czasu ma problem z mieszkaniami na wynajem” - powiedział w czwartek wiceminister Smoliński na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury, która obradowała w siedzibie ministerstwa budownictwa i infrastruktury.

Minister zwrócił uwagę, że Polska ma jeden z najwyższych na naszym kontynencie wskaźników mieszkań własnościowych oraz że wynosi on 83 proc. „Wobec tego przed rządem stanęło wyzwanie, aby przeorientować politykę mieszkaniową i przeznaczenie środków publicznych” - zaznaczył.

Tylko około 10 % mieszkań jest wynajmowane na zasadach społecznego najmu, czyli tzw. Towarzystw Budownictwa Socjalnego (komunalnego budownictwa). Następnie stwierdził że: „Zaledwie 4 proc. to mieszkania wynajmowane na komercyjnym rynku - one z reguły są wynajmowane w +szarej strefie+ i bardzo rzadko są zgłaszane do formalnego wynajmu”.

Priorytetem będzie rozwinięty rynek mieszkań na wynajem. „Chcemy wprowadzić rozwiązania wspierające różne formy prowadzenia działalności na rynku mieszkaniowym. Chcemy realizować dobre prawo i stabilne finansowanie”.

Wiceminister Smoliński podkreślał, że władza będzie dążyć do utworzenia dwóch schematów działania - mieszkań na wynajem z dojściem do własności oraz tanich mieszkań na wynajem. Stwierdził, że pierwsza opcja wyeliminuje nadmierne zadłużanie się obywateli.

Podczas posiedzenia posłowie opozycji stwierdzili, że niemożliwe jest wybudowanie mieszkań w oscylującej wokół 2,5-3 tys. zł za m kw., dzięki czemu można by uzyskać niski czynsz.

Wiceminister w odpowiedzi na powyższe zarzuty przekonywał, że dla inwestorów całkowity koszt budowy metra kwadratowego wyniesie dokładnie tyle tj.  2,5 -3 tys. zł. „Mówię o koszcie, który zostanie poniesiony wprost - tylko on będzie podstawą naliczenia czynszu (…). Jeżeli my za 2,5 tys. wybudujemy (mieszkania - PAP), to my od tego będziemy naliczali czynsz - nie od kosztów gruntu” - tłumaczył.

Podkreślił, również że grunt nie będzie wliczany do końcowej ceny, bo będzie wnoszony przez Skarb Państwa. Zgodnie z projektem Narodowego Programu Budowy Mieszkań, tańsze mieszkania na wynajem miałyby być budowane na gruntach należących do Skarbu Państwa.

„Obecnie debatujemy na szczeblu Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej czy możemy w sposób bezpośredni uzbrajać grunty mieszkaniowe” - zapowiedział wiceminister.

Resort zajmie się również zmianą prawa dot. współużytkowania wieczystego współwłasności gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi. „Ta współwłasność w przypadku współwłasności użytkowania wieczystego powoduje wiele problemów na rynku” - tłumaczył. „Chcemy, aby w przyszłości nie powstawały współwłasności, tylko żeby współwłasność użytkowania automatycznie zamieniała się na współwłasność w pełnym tego słowa znaczeniu” wyjaśnił.

Wiceminister podkreślił również, że także ważne będą prace nad nowelizacją Prawa budowlanego. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister Tomasz Żuchowski zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy prawa budowlanego zostanie zaprezentowany na koniec bieżącego roku.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl