Ruszył program INNOTEXTILE

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-03-19

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs z działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

 

Program sektorowy INNOTEXTILE ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora włókienniczego w  perspektywie roku 2023. Program został zainicjowany przez Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”.

 

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

  • Zrównoważonego rynku surowców dla przemysłu włókienniczego;
  • Proekologicznych technologii włókienniczych;
  • Innowacyjnych technologii kompozytów opartych na włóknach i wyrobach włókienniczych;
  • Innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów włókienniczych;
  • Innowacyjnych wyrobów tekstronicznych;
  • Innowacyjnych technologii wyrobów włókienniczych, odzieżowych i konfekcjonowanych wyrobów specjalnych;
  • Rozwoju nowoczesnych systemów informatycznych dla celów projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów włókienniczych i odzieżowych.

 

Wnioski w ramach pierwszego konkursu INNOTEXTILE będzie można składać w NCBR od 15 kwietnia do 15 czerwca 2016 r. W pierwszym konkursie zaplanowano 60 mln zł na dofinansowanie projektów.

 

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 tyś. PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz Regulaminem konkursu.

 

 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju