Ruszył pierwszy konkurs z nowej perspektywy finansowej

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-01-01

Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy unijnej. To dobra wiadomość przede wszystkim dla tych, którzy oczekują nowoczesnych usług elektronicznych – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. 

Pierwszy konkurs z pierwszego zatwierdzonego w nowej perspektywie programu operacyjnego, Polska Cyfrowa (PO PC), został ogłoszony 30 grudnia 2014 r. Jego budżet, który stanowi ponad 900 mln zł. ma zostać przeznaczony na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

W Działaniu 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wspierane będą projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. Chodzi głównie o nowoczesne usługi elektroniczne. Skróci to czas potrzebny na realizację różnych typów spraw i ułatwi kontakt klienta z urzędem bez opuszczania domu bądź miejsca pracy. 

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oczekuje, że wnioski o dofinansowanie projektów zgłaszane do tego konkursu będą oferowały e-usługi publiczne bardzo szerokiej grupie obywateli – zaznacza minister Maria Wasiak.

Beneficjentami tego wsparcia będą jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury. Bezpośrednimi odbiorcami natomiast będą  obywatele.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedstawienie gotowego do wdrożenia projektu, a nie tylko jego wstępnej koncepcji. Co więcej, beneficjent, przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do publicznej prezentacji projektu. Dodatkowo, ministerstwo wymaga od projektodawców szybkiej i sprawnej realizacji swoich przedsięwzięć w ramach tego działania tj. zamknięcie rzeczowej realizacji projektu do 36 miesięcy od podpisania umowy o dofnansowanie.

Miejmy nadzieję, że idąc za ciosem, kolejne nabory projektów w ramach tego programu dotyczące budowy sieci szerokopasmowych oraz rozwijania kompetencji cyfrowych zostaną ogłoszone już w pierwszych miesiącach 2015 roku.

PO PC to prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

 

Źródło: http://www.mir.gov.pl/