Ruszył konkurs dla MŚP na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-04-20

Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Konkurs rozpoczął się 20 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2016 r.

 

 

Nabór wniosków odbywa się w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Dofinansowanie przeznaczone jest na przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi tak, że utworzą one gotową do sprzedaży ofertę, wykorzystującą istniejące w makroregionie  walory  i  atrakcje.

 

Na dofinansowanie mają szansę projekty obejmujące:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę;
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

 

Warunkiem otrzymania wsparcia z POPW jest także utworzenie minimum 20 miejsc pracy, wpisanie się projektu w regionalne inteligentne specjalizacje (wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej). Równie ważne jest posiadanie zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia na  budowę  i/lub  innych  dokumentów wymaganych  zgodnie  z  Prawem budowlanym, do rozpoczęcia robót budowlanych (jeśli wchodzą w zakres projektu).

 

Przedsięwzięcia oceniane będą m.in. pod kątem:

 • innowacyjności;
 • potencjału rynkowego produktu;
 • przygotowania do realizacji;
 • zapewnienia wykonalności z puntu widzenia stabilności współpracy między członkami konsorcjum;
 • wpływu na wzrost zatrudnienia; lokalizacji na obszarach wiejskich;
 • wpływu na aktywizację i rozwój sektora MŚP oraz społeczności lokalnej;
 • zaangażowania w realizację projektu MŚP z siedzibą na terenie obszarów wiejskich;
 • wpływu na promocję zielonej i zrównoważonej gospodarki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

 

Źródło:

Serwis Programu Polska Wschodnia

Ministerstwo Rozwoju