Rusza Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Autor: Marta Sanocka
2018-04-04

Rusza Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Dziś w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu. Jego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych.

Projekt realizowany jest w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego beneficjentem jest Województwo Podkarpackie, a partnerem: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego budżet to 41 839 000 zł, który ma zostać wykorzystywany do 31.12.2022 r.

Podstawą funkcjonowania Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu będzie platforma informacyjno-kontaktowa, na której Instytucje Otoczenia Biznesu oraz prywatni dostawcy usług, będą mogli umieszczać swoje oferty dotyczące usług prorozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dodanie każdej propozycji do katalogu usług, poprzedzone będzie procesem kwalifikacyjnym. Pozwoli to uzyskać gwarancję, że będą one świadczone przez profesjonalne podmioty doradcze. Będą one także selekcjonowane pod kątem jakości oraz wpływu na rozwój firm w regionie.

Z powstałego w ten sposób pakietu przedsiębiorcy będą mogli wybierać usługi, których potrzebują i dokonywać ich zakupu. Z bazy wykluczone zostaną proste usługi o charakterze bieżącym takie jak np. księgowe, prawnicze czy szkoleniowe.  Oddzielną procedurę przewidziano dla firm, które nie znajdą w katalogu żadnej oferty odpowiadającej ich potrzebom. Będą one mogły skorzystać z pomocy Niezależnego Doradcy, który pomoże im w dokładnym zdiagnozowaniu problemów rozwojowych i zaprojektuje usługę ściśle doładowaną do potrzeb danego podmiotu. Do jego zadań będzie należało nie tylko wsparcie przedsiębiorstwa podczas diagnozowania potrzeb, ale także w procesie wyboru odpowiedniego usługodawcy, sporządzeniu specyfikacji potrzebnej usługi, aplikowania o środki finansowe oraz monitorowanie jakości świadczonych usług.

Zakup usług za pośrednictwem Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu będzie częściowo refundowany. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie przede wszystkim od rodzaju wybranej usługi, czyli od tego, czy będzie ona standardowa, czy „szyta na miarę”. O  tym, ile środków dane przedsiębiorstwo uzyska, zadecydują także obowiązujące regulacje prawne w zakresie pomocy de minimis. Maksymalna wysokość dotacji, która będzie mogła zostać przeznaczona dla jednej firmy to 200 tys. euro.

 

źródło: podkarpackie.pl