Rozpoczęto budowę obwodnicy Strzyżowa, całość pochłonie 106 mln złotych

Autor: Marta Sanocka
2018-05-15

Rozpoczęto budowę obwodnicy Strzyżowa, całość pochłonie 106 mln złotych

Wczoraj, 14 maja, uroczyście rozpoczęto budowę długo oczekiwanej przez mieszkańców obwodnicy Strzyżowa. Całość będzie kosztować 106 mln złotych, z czego 90 mln stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej. Będzie to największa inwestycja realizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dzięki niej województwo podkarpackie umocni swoją trzeci  pozycje wśród województw, które najlepiej wykorzystują środki unijne.

Potrzebę budowy obwodnicy Strzyżowa dostrzeżono już w latach 60. XX wieku. Mimo że długo ją planowano, nie udało się przeprowadzić jej trasy tak, aby niknąć wyburzeń. W czterech domach, które zostaną zburzone, jeszcze mieszkają właściciele, kwestę tę udało się jednak rozwiązać ugodowo. Nie było także protestów społecznych, czego początkowo się obawiano.

Na 6 km nowej obwodnicy będą 2 pasy ruchu po 3,5 m każdy. Droga przebiegać będzie południową stroną Strzyżowa i połączy się z drogą wojewódzką 988 Babica – Strzyżów – Warzyce. Celem tej inwestycji jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta oraz usprawnienie komunikacji drogowej na odcinku Babica – Twierdza. Nie ma wątpliwości, że budowa obwodnicy Strzyżowa przyniesie szereg korzyści nie tylko dla miasta, ale także dla całego regionu.

W ramach budowy powstanie kilkanaście obiektów inżynieryjnych, takich jak: mosty, wiadukty i przepusty. W sumie powstanie pięć mostów. Trzy z nich na Wisłoku i po jednym obiekcie, aby umożliwić przeprawę przez: rzekę Stobnica i potok Różanka.  Konieczna będzie także budowa skrzyżowań, z istniejącymi drogami oraz linią kolejową. Powstaną ronda i wiadukty, a w ramach skrzyżowań dodatkowe pasy lewoskrętów. Wybudowane zostaną także nowe chodniki w miejscach, gdzie jest to konieczne, drogi serwisowe, zatoczki autobusowe, urządzenia służące ochronie środowiska, oraz poprawiające bezpieczeństwo. Wyzwaniem dla wykonawcy, Grypy Mostostal Warszawa, z pewnością będzie także sam obszar inwestycji. Przypomnijmy, że Dolina Wisłoka, którą będzie przebiegać trasa obwodnicy, to obszary zalewowe o skomplikowanej budowie geologicznej z miejscami zagrożonymi osuwiskami.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października przyszłego roku.