Rodzina 500 plus ruszyła! Masz pytania? Dzwoń

Autor: Marta Sanocka
2016-03-01

Zakończone zostały szkolenia dla samorządów, które intensywnie się przygotowują do startu programu. Dokładnie za miesiąc, bo od 1 kwietnia przyjmowane będą wnioski rodziców o nowe świadczenia wychowawcze.

Dziś we wszystkich województwach uruchomione zostały infolinie na temat programu „Rodzina 500 plus”. Będą one czynne w godzinach pracy urzędów wojewódzkich. Skorzystać z nich mogą nie tylko rodzice i opiekunowie zainteresowani uzyskaniem świadczenia, ale również pracownicy samorządów. Opłata za połączenie naliczana będzie zgodnie z taryfą operatora.

 1. Dolnośląskie - 71 340 60 11, 71 340 61 17
 2. Kujawsko-Pomorskie - 800 500 112
 3. Lubelskie -  81 742 42 40
 4. Lubuskie - 95 711 55 00
 5. Łódzkie - 42 664 20 20, 42 664 20 12
 6. Małopolskie - 12 392 15 83, 12 392 15 85
 7. Mazowieckie - 22 695 71 22
 8. Opolskie - 77 452 45 00
 9. Podkarpackie - 800 100 990
 10. Podlaskie - 85 743 94 99
 11. Pomorskie - 58 337 71 28, 58 337 75 28, 58 337 75 78
 12. Śląskie - 32 207 70 05
 13. Świętokrzyskie - 41 342 16 35, 41 342 12 05
 14. Warmińsko-Mazurskie - 55 237 45 94
 15. Wielkopolskie - 61 854 11 77
 16. Zachodniopomorskie - 91 430 37 41, 91 430 34 25

W ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej także została uruchomiona infolinia związana z programem, pod numerem 22 529 06 68, czynna w godzinach pracy urzędu.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski osobiście w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. Dokumenty obrazujące sytuację finansową rodziny, przedstawić będą musieli tylko rodzicie ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko, z tym że cześć dokumentów gmina pozyska sama. Wszyscy rodzice, uprawnieni do uzyskania pomocy, którzy złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania nowej ustawy, (czyli do 30 czerwca br.) otrzymają wyrównanie od 1 kwietnia. Tym, którzy zrobią to później pieniądze będą wypłacane od miesiąca, w którym wpłynęły dokumenty.


Świadczenie przyznawane będzie na okres 12 miesięcy  z tym, że okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wyjątek stanowi rok obecny, ponieważ pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwało od 1 kwietnia br. do 30 września 2017 r., nie trzeba będzie zatem składać kolejnego wniosku w październiku.