Rezerwat skalny Prządki w nowej odsłonie

Autor: AR
2015-02-13
Prządki, Podkarpacka Izba Gospodarcza
Źródło: archiwum GOK Korczyna
Prządki, Podkarpacka Izba Gospodarcza
Źródło: archiwum GOK Korczyna
Źródło: zbiory Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej

Do końca lutego potrwa przywracanie walorów krajobrazowych Rezerwatu Przyrody Prządki pomiędzy Czarnorzekami, a Korczyną koło Krosna. Rezerwat tworzy zespół ostańców skalnych, które pod wpływem erozji stworzyły swoje oryginalne kształty.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, finansująca projekt przywracania naturalnego wyglądu skałom, zaplanowała prace polegające na wycięciu drzew i krzewów zasłaniających je. W przeszłości bowiem, szczyt wzniesienia pozbawiony był zupełnie roślinności drzewiastej, a ostańce Prządek wyróżniały się na tle krajobrazu. Wskutek zmian zachodzących w zagospodarowaniu tego terenu, skały zostały przysłonięte wielogatunkowym drzewostanem.

 

Rezerwat Przyrody został utworzony w 1957 r. i jest położony w obrębie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, będąc jego największą atrakcją turystyczną.  Dzisiejsza powierzchnia chroniona wynosi 13,63 ha.

 

Na terenie rezerwatu znajduje się 5 szlaków turystycznych, z pięknymi skałkami i widokami oraz zamek Kamieniec. Najwyżej położony punkt rezerwatu, znajduje się na wysokości 520 metrów n.p.m. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy, według której skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, za przędzenie lnu w dni świąteczne. Niektóre ostańce mają swoje własne nazwy, m.in. Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt. Skały zbudowane z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, które przybrały charakterystyczne formy poprzez erozję eoliczną, sięgają nawet ponad 20 m.

 

W trakcie prac do 28 lutego br., z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, rezerwat przyrody nie będzie dostępny dla zwiedzających. Jednakże na wiosnę, warto wybrać się w teren i zwiedzić Park Przyrody Prządki w nowej odsłonie. Znajduje się on tuż przy trasie Rzeszów Krosno – 43 km od Rzeszowa i 12km od Krosna.