Restrukturyzacja długu szansą na przetrwanie firmy

Autor: Marta Sanocka
2017-08-01

Restrukturyzacja długu szansą na przetrwanie firmy

Zadłużenie firmy może doprowadzić do poważnych kłopotów finansowych firmy, a w konsekwencji nawet do jej likwidacji. W wielu przypadkach można temu zapobiec, przeprowadzając w porę restrukturyzację długu.

Na czym polega restrukturyzacja długów?

Najprościej rzecz ujmując, restrukturyzacja długu, to naprawa niekorzystnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazł się przedsiębiorca. Może to nastąpić poprzez: wydłużenie okresu spłaty, jej zawieszeniu na pewien okres, udzieleniu nowego kredytu, który pokryje poprzednie zobowiązanie lub też na umorzeniu części kwoty pozostałej do spłacenia, czy konsolidacji długów. Zmiana warunków spłaty posiadanych zobowiązań ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy terminowego regulowania płatności bieżących tak, aby zyskał czas na podjęcie działań, które poprawią sytuację finansową firmy. Restrukturyzacja długu jest metodą korzystną również dla wierzycieli. W sytuacji, kiedy dłużnik traci swoją płynność finansową, spada bowiem szansa na odzyskanie należności. Zagrażać to może również płynności finansowej wierzyciela, który nie uzyskawszy pieniędzy na czas, nie może uregulować własnych zobowiązań. W wielu sytuacjach restrukturyzacja długu pozwala w krótkim czasie, bez potrzeby uruchamiania długiego i kosztownego procesu windykacji, odzyskać swoje pieniądze. Restrukturyzacja zadłużenia przeprowadzana jest na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego, które wskazują, iż dłużnik ma prawo do negocjowania z wierzycielem nowego terminu płatności. Wydłużenie okresu spłaty zobowiązania jest najczęściej stosowaną formą restrukturyzacji długu.

 

Kiedy należy przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia?

Działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorca powinien podjąć od razu, kiedy wystąpią pierwsze przesłanki świadczące o zagrożeniu jego płynności finansowej. Jak już wspomniano wcześniej, ugoda z dłużnikiem jest korzystna pod wieloma względami także dla wierzyciela, dlatego mamy dużą szansę na powodzenie w negocjacjach. Poza tym unikanie kontaktu z wierzycielami może tylko pogorszyć sytuację. Może to bowiem doprowadzić do rozpoczęcia przez nich względem nas procesu windykacji, który przyniesie nam dodatkowe obciążenie finansowe. Poza tym możemy trafić do rejestru dłużników i stracić dobry wizerunek w oczach naszych klientów i kontrahentów. Nie warto zatem odkładać tej decyzji na później, ponieważ może oznaczać to początek znacznie większych kłopotów, a w konsekwencji doprowadzić nawet do likwidacji firmy.

Metody restrukturyzacji długów

Proces restrukturyzacji długów polegać może na:

  • wydłużeniu okresu spłaty długu,
  • zawieszeniu spłaty rat na ustalony okres,
  • zmianie stopy procentowej stosowanej do wyliczania odsetek od zobowiązania,
  • przewalutowaniu długu w przypadku wierzytelności w obcych walutach,
  • udzieleniu nowego kredytu, który pokryje dotychczasowe zobowiązanie,
  • konsolidacji zadłużenia i w konsekwencji jego zmniejszenie,
  • ustaleniu dodatkowego zabezpieczenia,
  • redukcji zadłużenia.

Podkreślić należy, że działania te mogą być prowadzone niezależnie od siebie.