Reforma emerytalna niekorzystna dla kobiet

2016-10-12

Reforma emerytalna niekorzystna dla kobiet

 

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że o emeryturę ubiegać może się każda osoba, która osiągnęła określony w ustawie wiek emerytalny i posiada odpowiedni staż pracy. Przypomnijmy, dla kobiet jest to łącznie 22 lata, a dla mężczyzn 25 lat składkowych i nieskładkowych.

Eksperci zwracają uwagę na to, że reforma emerytalna jest niekorzystna dla kobiet, które poświęciły się wychowywaniu dzieci przed 1998 rokiem. Matkom, które w tym czasie zajmowały się swoimi pociechami, zaliczono ten okres do stażu emerytalnego jako nieskładkowy. Przy czym nadal obowiązuje zasada, doliczania jednej trzeciej okresów nieskładkowych do stażu pracy. Tymczasem, kobietom, które zostały matkami po 1998 roku składki za wychowawczy, opłaca budżet państwa.

Według obecnego stanu prawnego kobiety, które urodziły dziecko przed 1999 rokiem miały prawo do 3 lat wychowawczego na każde dziecko, łącznie do 6 lat bez względu na liczbę dzieci. Dodatkowe 3 lata przysługiwały im w przypadku gdy na któreś z dzieci został przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Starając się obecnie o emeryturę kobiecie posiadającej dzieci przed 1999 rokiem zostanie doliczona jedna trzecia okresu, kiedy poświęciła się ich wychowywaniu, zaliczanego jako nieskładkowy. Po zmianach nie będzie takiej możliwości. Jest to bardzo niekorzystne zwłaszcza dla matek, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. Wiele kobiet może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na wiek. Eksperci uważają bowiem, że dla wielu z nich znalezienie pracy umożliwiającej uzupełnienie brakującego stażu pracy będzie wręcz niemożliwe.

Do zmian wprowadzanych reforma emerytalną, które budzą największe emocje zaliczyć należy także niewliczanie do stażu emerytalnego okresów pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, czyli chorobowego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego. Zmiana ta również może okazać się bardziej niekorzystna dla kobiet, które często zmuszone są do przerwy w pracy ze względu na stan zdrowia podczas ciąży oraz z racji opieki nad często chorującymi szczególnie w pierwszych latach swojego życia dziećmi. Obecnie okresy te zaliczone są jako nieskładkowe.

Dyskusja nad zmianami w ustawie emerytalnej wciąż jest w toku. Trwają prace mające na celu opracowanie tzw. zielonej księgi zawierającej opinie zespołu ekspertów na temat proponowanych zmian. Na jej podstawie rada ministrów opracuje plan wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie emerytalnym. Oby uwzględniono nim szczególną sytuację matek.

 

źródło: www.gazetaprawna.pl