Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej dobiega końca.

Autor: J.Krzysik
2016-02-24

Blisko 2,4 tys. nowych miejsc pracy, pożyczki i poręczenia dla 2,9 tys. małych i średnich firm, nowocześniejsza infrastruktura 21 szkół wyższych, 650 nowych i zmodernizowanych laboratoriów na uczelniach i w firmach, 423 sztuki taboru komunikacji miejskiej – to tylko niektóre efekty Programu Rozwoju Polski Wschodniej(PORPW). – Rozliczenia jeszcze trwają, ale już dziś możemy powiedzieć, że zakończyliśmy wszystkie projekty i wykorzystaliśmy blisko 10 mld zł na rozwój Polski Wschodniej – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

 

Program na finiszu. Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej dobiega końca.

Ostatni rok wdrażania PO RPW był wyjątkowo wymagający, zarówno dla beneficjentów, jak i instytucji zaangażowanych w realizację programu. Aby w pełni wykorzystać alokację należało intensywnie monitorować realizację projektów oraz racjonalnie i sprawnie zagospodarować pojawiające się oszczędności. – Dlatego ministerstwo podjęło liczne i co najważniejsze, skuteczne działania. Wskazaliśmy je  w programie naprawczym dla funduszy 2007-2013 – zaznaczył wiceminister.

Pod koniec 2015 r. udało się wprowadzić kolejne, korzystne dla beneficjentów zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Ponadto wolne środki programu przeznaczono na tzw. instrumenty zwrotne – przedłużono realizację projektu dotyczącego udzielania pożyczek i poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. – W grudniu uzgodniliśmy z KE rozszerzenie „podstawy certyfikacji” programu, tj. kwoty wydatków od której Komisja nalicza i wypłaca Polsce środki UE w związku z realizacją programu, o środki przedsiębiorców wniesione do projektów jako wkład własny.

Równie istotna była zgoda Komisji na podpisywanie umów o dofinansowanie w 2016 r. Zebraliśmy informacje o inwestycjach spełniających wymogi i kwalifikujących się do refundacji z PO RPW, aby w pełni zagospodarować możliwe oszczędności – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Kwestią priorytetową  pozostaje sprawna realizacja działań związanych z zamykaniem PO  RPW, czyli przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektów, zatwierdzenie wniosków o płatność końcową oraz przygotowanie dla KE dokumentów zamknięcia programu. Niezwykle ważne dla przyszłych działań, jest również przeprowadzenie rzetelnej oceny licznych efektów PO RPW.

 

Wielowymiarowe korzyści

Nie sposób wymienić wszystkich korzyści, jakie przynoszą i będą przynosić przedsięwzięcia współfinansowane z PO RPW. – Zrealizowane inwestycje będą procentować przez wiele lat, stanowiąc  podstawę do kolejnych działań na rzecz innowacyjności i konkurencyjności Polski Wschodniej oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców –  stwierdził wiceminister Hamryszczak.

Zwrócił także uwagę, że dzięki realizacji PO RPW zgromadzono cenny kapitał społeczny, sprzyjający dalszemu rozwojowi makroregionu. W nowym Programie Program Polska Wschodnia (POPW) zarezerwowano 2 mld euro. Pieniądze te umożliwią przedsiębiorstwom wdrażanie innowacji, tworzenie sieciowych produktów, zwiększenie aktywności namiędzynarodowych rynkach oraz wykorzystanie wzornictwa w biznesie. Zrealizowany zostanie także nowatorski program powstawania i rozwoju startupów.

Środki POPW przeznaczone są również na realizację kluczowych (z punktu widzenia dostępności terytorialnej Polski Wschodniej) inwestycji w transport miejski, drogi i kolej.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju