Ranking Paying Taxces 2015 – awans Polski

Autor: K.P.
2014-11-21

Według wydanego przez Bank Światowy oraz firmę PwC raportu Paying Taxces sytuacja polskiego systemu podatkowego uległa poprawie. Polska w porównaniu do ubiegłego roku zanotowała awans na 87 miejsce z 113 pozycji.

 

 

Wyniki raportu wskazują, że średnio polski przedsiębiorca musi dokonać obecnie aż 18 różnych  płatności podatku, poświęcając na to rocznie aż 286 godzin. Sytuacja ta nie uległa zmianie z porównaniu z rokiem 2012 oraz 2013.

Awans Polski ze 113 na 87 pozycję wynika zarówno z korzystnych zmian w polskim systemie podatkowym, jak i w dużym stopniu z modyfikacji metodologii badania, przyjętej przez Bank Światowy. Nie zmieniły się natomiast podstawowe wskaźniki badane w raporcie - zarówno ilość czasu poświęconego na rozliczenia podatkowe oraz liczba dokonywanych płatności. Polska notuje zatem lekki wzrost efektywnej stopy podatkowej, co jest spowodowane wzrostami w podatkach i opłatach lokalnych. Należy również dodać, że bieżący raport odzwierciedla stan prawny obowiązujący w 2013 r, a zatem nie uwzględnia części przeprowadzonych od tego czasu w prawie podatkowym zmian.

Na pierwszym miejscu rankingu są Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie przedsiębiorcy dokonują średnio czterech płatności podatkowych rocznie, co pochłania 14,5 proc. zysków i zajmuje ok. 12 godzin. Ostatnie miejsce zajął Czad z 54 płatnościami w roku, które zajmują 732 godziny i pochłaniają 73,8 proc. zysków.