Przywóz auta z UE bez VAT-24

Autor: Konsultant PIG
2014-12-02

Od 1 stycznia 2015 nabywcy środków transportu z innego kraju UE, nie będą składać wniosków VAT-24, a organy podatkowe nie będą już wydawały zaświadczeń VAT-25. Jednak pozostanie obowiązek składania do urzędu skarbowego informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23).

Formalności przy nabyciu auta z UE

W przypadku zakupu środka transportu od kontrahenta z innego kraju Unii, zazwyczaj u nabywcy (przedsiębiorcy), występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT). Status sprzedawcy i nabywcy nie ma jednak znaczenia, jeżeli przedmiotem dostawy (zakupu), są nowe środki transportu bowiem w takim przypadku zawsze występuje WNT.

W przypadku zakupu w ramach WNT środka transportu, który ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub gdy nie podlega rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju, kwotę podatku od tego zakupu, trzeba zapłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia zakupu.

Dodatkowo, do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć informację na druku VAT-23, o dokonaniu zakupu samochodu w ramach WNT. Do informacji tej trzeba dołączyć kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu. Informacja ta, wraz z kopią faktury i dowodem zapłaty, stanowi podstawę do wydania zaświadczenia VAT-25, potwierdzającego uiszczenie podatku (art. 103 ust. 6 i art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Z kolei, przy zakupie środka transportu przez osobę prywatną lub przez przedsiębiorcę, gdy sprzedaż była opodatkowana na zasadzie marży, nie wystąpi WNT (brak obowiązku zapłaty VAT). Jednak obecnie, nabywca musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu na druku VAT-24 (art. 105 ust. 2 ustawy o VAT). Do niego należy załączyć umowę lub fakturę, stwierdzającą nabycie pojazdu oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi w tym przypadku WNT. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza brak obowiązku zapłaty podatku, wydając zaświadczenie VAT-25, za które należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 160 zł.

Oszczędności od 1 stycznia 2015

Od 1 stycznia 2015 r. art. 103 ust. 6 i art. 105 Ustawy o VAT zostaną uchylone. Oznacza to, że nabywcy środków transportu z innego kraju UE nie będą składać wniosków VAT-24, a organy podatkowe nie będą już wydawały zaświadczeń VAT-25. W związku z tym, nie trzeba będzie uiszczać opłaty skarbowej 160 zł.

Pozostanie jednak obowiązek składania do urzędu skarbowego informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23).

Źródło: http://www.sgk.gofin.pl/