Przemyski Klaster Turystyczny stał się faktem!

Autor: Marta Sanocka
2016-01-23

Przemyski Klaster Turystyczny stał się faktem!

Dwa dni temu, 21 stycznia 2016 roku, u Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli różnego rodzaju podmiotów, których połączył jeden cel – rozwój turystyki w Przemyślu. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy i zawiązanie klastra nastąpiło na przemyskim Rynku. Dokument podpisało 40 osób reprezentujących organizacje turystyczne, hotelarzy i restauratorów, a także m. in. rzemieślników. Lista oczywiście nie jest zamknięta, ciągle zgłaszać się mogą kolejne podmioty zainteresowane współpracą.

Inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia platformy współpracy przemyskich firm i instytucji związanych z branżą turystyczną, była Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Podpisanie porozumienia poprzedzone było kilkoma owocnymi spotkaniami roboczymi. Jak podkreślają organizatorzy – od pomysłu do sformalizowania klastra minął zaledwie miesiąc.

Jakie korzyści Ziemi Przemyskiej przyniesie nowo powstały klaster?

Misją Przemyskiego Klastra Turystycznego jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami publicznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami, której celem będzie zwiększanie atrakcyjności turystycznej Przemyśla i regionu. Realizacja tych założeń nastąpi przede wszystkim poprzez promocję atrakcji turystycznych Przemyśla, podnoszenie konkurencyjności członków klastra oraz kwalifikacji ich kadr, wymianę informacji, oraz poprzez kreowanie nowych produktów turystycznych. Pozwoli to na ściągnięcie do Przemyśla większej ilości turystów, czego żaden podmiot działając samodzielnie nie byłby w stanie osiągnąć na taką skale. Są już pierwsze pomysły na akcje promujące atrakcyjność miasta zarówno w oczach jego mieszkańców jak i turystów. Planowany jest m. in. konkurs fotograficzny oraz stworzenie oferty umożliwiającej turystom zobaczenie Przemyśla oczami Fredry. Powstał także pomysł promocji przemyskich tradycji fajkarskich poprzez umieszczenie w różnych, niekiedy zaskakujących, a nawet dziwnych punktach miasta ogromnych, dwumetrowych, kolorowych fajek.

Zaangażowanie jakie wykazali członkowie klastra jeszcze na etapie jego planowania, ich pomysły i dobra współpraca, dają nadzieję na to, że jego praca szybko przyniesie efekty. Pierwsza okazja żeby je zobaczyć będzie już 14 lutego. W tym wyjątkowym dniu odbędzie się pierwsza, zorganizowana w ramach działalności klastra impreza pod hasłem „Zakochani w Przemyślu”. Organizatorzy zapewniają, że przez cały dzień wszyscy mieszkańcy i goście w Przemyślu będą mieli możliwość spędzenia tu w wyjątkowy sposób czasu z ukochaną osobą.

 

fot. www.przemysl.pl