Przekażmy 1% podatku podkarpackiej organizacji

Autor: Dominik Łazarz
2016-01-28

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., każdy podatnik może  1% swojego podatku przekazać na tzw. organizację pożytku publicznego, którymi z reguły są stowarzyszenia i fundacje. Wykaz takich organizacji wraz z numerem rachunku na, które można przelewać część swojego podatku, znajduje się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl). Najaktualniejsza lista zawiera ponad 8 tys. organizacji,  z czego ponad 500 ma siedzibę w województwie podkarpackim.

Warto też dodać, iż świadomość społeczna w zakresie przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego mocno rośnie. W pierwszym roku, kiedy zaistniała taka możliwość, czyli ponad 10 lata temu ok. 80 tys. podatników przekazało 1%, rok później już blisko 700 tyś., a w ostatnim czasie liczba ta przekroczyła 12 milionów, zaś przekazana kwota to ponad 0,5 mld złotych.

Przekazanie jednego procenta podatku jest de facto sposobem wpływu podatnika na to, jakie obszary pożytku publicznego będą wspierane. Tak więc naszą część podatku możemy przeznaczyć na organizacje: pomagające osobom starszym, niepełnosprawnych, dzieciom, grupom dyskryminowanym, a także zajmujące się wyrównaniem szans edukacyjnych, wspieraniem uzdolnionej młodzieży, propagowaniem ekologii czy postaw tolerancyjnych i obywatelskich. Oczywiście obszarów możliwości wsparcia w ramach organizacji pożytku publicznego jest wiele  i tak naprawdę każdy może znaleźć podmiot, którego cel działalności chciałby wspomagać.  Dla mnie kwestiami istotnymi, które osobiście uważam, że trzeba wspierać jest pomoc uzdolnionej młodzieży w ich edukacji i rozwijaniu zainteresowań, dlatego co roku staram się przekazywać mój 1% rzeszowskiej Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”.

Mieszkańców Podkarpacia chciałbym szczególnie zachęcić do przekazywania swoje części podatku na rzecz organizacji działających w naszym regionie. Często są to podmioty nieduże, jednak z wielkimi i ambitnymi celami, realizowanymi z reguły na rzecz mieszkańców Polski południowo-wschodniej. Niestety mającymi też mało funduszy lub brak na reklamę i promocję, w przeciwieństwie do wielu dużych krajowych organizacji pożytku publicznego. Jednak najważniejsze abyśmy w tegorocznym zeznaniu podatkowym zrobili mały krok i wypełnili rubrykę dotyczącą przekazania 1% podatku na pomoc innym, na organizacje pożytku publicznego.

Dominik Łazarz, ekonomista WSIiZ w Rzeszowie oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie