Propozycja rozliczania miesięcznego VAT

Autor: Bartosz Chowaniec
2016-09-20

Dużo wskazuje na to, że w najnowszej ustawie o VAT znajdzie się zapis o comiesięcznym rozliczaniu podatku VAT w trakcie pierwszego roku od momentu zarejestrowania firmy - przyznał wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Dodał, jeszcze że projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o VAT będzie gotowy "jeszcze w tym miesiącu".

Wiceminister finansów powiedział m.in., że prace nad kompleksową nowelizacją ustawy o VAT są na ukończeniu. Jedną z nierozstrzygniętych spraw były zapisy o terminach rozliczenia podatku VAT. MF rozważał, żeby obok pozostawienia rozliczenia kwartalnego dla małych firm (do 1 mln 200 euro obrotów za poprzedni rok) i miesięcznego dla dużych wprowadzić miesięczne rozliczenie dla wszystkich nowo rejestrowanych podmiotów przez pierwszy rok.

Jasiński, który jest generalnym inspektorem kontroli skarbowej i generalnym inspektorem informacji finansowej spotkał się z dziennikarzami z okazji uroczystości 15-lecia powołania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, czyli instytucji mającej przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jasiński przyznał, że to rozwiązanie najprawdopodobniej znajdzie się w projekcie. "Zostało to przyjęte pozytywnie (w ramach konsultacji), więc można wstępnie zakładać, że powinno się to znaleźć w projekcie, który przedstawimy w tym miesiącu" - zaznaczył wiceminister finansów.

Jasiński podkreślał także, że to dobrze, że GIIF udało się zachować przez 15 lat "w podobnej strukturze, z podobnymi zadaniami". Mówił, że GIIF "ma swoją rolę" w uszczelnianiu systemu podatkowego.

Szykowany w MF projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT, dzięki której rząd chce walczyć z wyłudzaniem tego podatku, wprowadza m.in. kaucję przy rejestrowaniu podatników VAT, mechanizmy łatwiejszego wyrejestrowywania nieaktywnych firm oraz odmowy rejestracji.

Jasiński podkreślał także, że to dobrze, że GIIF udało się zachować przez 15 lat "w podobnej strukturze, z podobnymi zadaniami". Mówił, że GIIF "ma swoją rolę" w uszczelnianiu systemu podatkowego.

"Przez ten okres staraliśmy się zmodyfikować prace Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, on częściej niż wcześniej przekazuje informacje wynikające z własnych analiz, częściej też współpracujemy też z organami kontroli" - zaznaczył Jasiński.

"Kiedy wiemy np., że do karuzeli podatkowej wykorzystywane są centra logistyczne, czyli takie miejsca, gdzie gromadzony jest towar będący przedmiotem handlu w karuzeli VAT-owskiej, to staramy się stosunkowo wcześnie przekazywać do organów kontroli skarbowej informacje, które posiadamy w bazie GIIF i daje to rezultaty" - dodał.

Insytucja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej istnieje od 2001 roku.

Źródło:

http://biznes.onet.pl