PROJEKT USTAWY O PODATKU OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

2015-12-06

3 grudnia 2015 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek o którym mowa ma być podatkiem powszechnym i ma wejść w życie 1 lutego 2016 r.

Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych, w

szczególności wydatków społecznych, o których jest mowa w programie Rządu.

Zobowiązanymi do zapłaty będą banki, krajowe oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe i krajowe zakłady ubezpieczeń.

Zgodnie z założeniami do projektu, stawka podatku wyniesie 0,0325 proc. i będzie naliczana miesięcznie. Pierwotny projekt dotyczący opodatkowania aktywów banków zakładał stawkę 0,39 proc. w skali roku. Z kolei stawka podatku w przypadku ubezpieczycieli wynieść ma za każdy miesiąc 0,05 proc.

Pojawić by się mogło pytanie czy podatek ten nie przyczyni się do wzrostu kosztów kredytów dla konsumentów i firm? Szef sejmowej komisji finansów publicznych zapewnia jednak, że podatek ten nie spowoduje takiego wzrostu gdyż przeciwdziałać temu będą m.in. konkurencja na rynku oraz aktywne działania UOKiK.

 

Źródło: sejm.gov.pl