Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Autor: Anna Brzezińska
2014-12-20

16 grudnia b.r. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.

Program Interreg Europa Środkowa, to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynosi 246 mln euro. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności oraz priorytet 3 Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych.


Otwarcie pierwszego naboru projektów planowane jest na luty 2015 roku.

Spotkanie informacyjne na temat pierwszego naboru projektów odbędzie się 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.

Źródło: http://europasrodkowa.gov.pl/, www.ewt.gov.pl