Program Inteligentny Rozwój - w oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej

Autor: Krzysztof Posadzki
2015-01-22

Projekt Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), został uzgodniony z Komisją Europejską i obecnie przechodzi, w ramach KE, wieloetapowy proces zatwierdzania, którego zwieńczeniem będzie formalna decyzja akceptująca. Negocjacje projektu Programu trwały do 19 grudnia 2014 r. Tego dnia PO IR został wysłany do Brukseli. Spodziewany termin zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską to koniec stycznia 2015 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią PO IR w wersji wynegocjowanej z KE.

 

Program Inteligentny Rozwój, to drugi pod względem budżetu program realizowany w Polsce na lata 2014-2020. To także największy w skali całej Unii Europejskiej krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Dzięki jego funduszom, przedsiębiorcy zyskają szansę na zwiększenie nakładów B+R i współpracę przy projektach z naukowcami, na szerszą niż dotąd skalę, co przełoży się na liczbę skomercjalizowanych rozwiązań. Program przyczyni się również do rozwoju innowacyjności firm. 

 

Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do rynku”, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów. 

 

Finansowanie kierowane będzie również do firm korzystających z usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, w szczególności takie jak parki naukowo-technologiczne czy centra transferu technologii, a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw. Wsparcie tego typu będzie miało charakter popytowy, tzn. zostanie indywidualnie dostosowane do potrzeb firm oraz będzie modelowane w oparciu o sygnały płynące z rynku. 

 

Wybrane instrumenty PO IR kierowane będą do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi. 

 

Część pieniędzy zostanie przeznaczona na działania, których realizacja powinna podnieść pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

 

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju