Program Inteligentny Rozwój przesłany do Komisji Europejskiej

Autor: Krzysztof Posadzki
2014-12-11

W dniu 9 grudnia 2014 roku Program Operacyjny Inteligentny Rozwój został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej. Oznacza to, że negocjacje pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a Komisją Europejską powoi zbliżają się do końca.

 

 

Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Fundusze programu mają przyczynić się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na badania i rozwój (B+R) ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu i rozwoju innowacyjności firm.

 

Finansowanie kierowane będzie również do firm korzystających z usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw. Wsparcie tego typu zostanie indywidualnie dostosowane do potrzeb firm oraz będzie modelowane w oparciu o sygnały płynące z rynku.

 

Wybrane instrumenty PO IR kierowane będą do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na działania, których realizacja powinna podnieść pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

 

Na realizację programu przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów.

 

 

Przypominamy, że o Programie Inteligentny Rozwój i nie tylko będzie można się dowiedzieć podczas organizowanych przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą seminariów pn. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020”. W seminariach udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

Seminaria odbędą się:

12 grudnia 2014 roku w Rzeszowie

15 grudnia 2014 roku w Stalowej Woli

16 grudnia 2014 roku w Mielcu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UWAGA, liczba miejsc ograniczona!

 

 

Źródło:

www.mir.gov.pl