Program dotacyjny Wolontariat dla dziedzictwa – nabór trwa

Autor: AB
2015-11-27

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa. W programie o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego i działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia.

Program Wolontariat na rzecz dziedzictwa jest jednym z zadań Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami. Jego głównym celem jest popularyzacja społecznego zaangażowania w system opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. Dla realizacji programu kluczowe są przede wszystkim działania angażujące wolontariuszy oraz stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

Poza możliwością dofinansowania projektów, program zakłada także wspieranie organizacji pozarządowych w budowaniu sieci współpracy z innymi podmiotami oraz pomoc merytoryczną. Chcemy także prezentować dobre przykłady działań prowadzonych zgodnie z przepisami prawa i ustawą o ochronie zabytków, jako inspirację do kolejnych działań.

Podejmowane działania na rzecz dziedzictwa powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego wśród członków społeczności lokalnej i zachęcać do aktywnego udziału w jego ochronie.

Aby móc dodawać do bazy swoje projekty, wystarczy się zarejestrować. 

Krok 1: zarejestruj się

Rejestracja to szybki proces polegający na wypełnieniu formularza oraz podaniu podstawowych informacji o sobie, m.in. danych kontaktowych oraz profilu działalności. Daje to także możliwość wypromowania swojej Organizacji, ponieważ lista zarejestrowanych użytkowników udostępniona jest wszystkim zainteresowanym wolontariuszom. 

 Krok 2: zgłoś projekt

Zgłoszenie projektu do naszej internetowej bazy jest równie prostą czynnością. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się i wypełnić formularz z podstawowymi informacjami określającymi planowane działania. Krok ten pozwoli potencjalnym wolontariuszom dotrzeć do informacji o Państwie projekcie.

Więcej informacji: www.wolontariat.nid.pl