Produkty MADE IN KARPATY podczas międzynarodowych targów AGROTRAVEL 2015

Autor: Katarzyna Lenik
2015-04-15

W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL w Kielcach, zaprezentowano stoisko produktów regionalnych i usług turystycznych certyfikowanych w ramach sieci MADE IN KARPATY. Stoisko zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu Fundacji Karpackiej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku i cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających.

 

Targi AGROTRAVEL to najważniejsza impreza w Polsce poświęcona tematyce turystyki wiejskiej, agroturystyki i produktów regionalnych, która jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy w zakresie rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej z Polski i całej Europy. Jak podkreślają organizatorzy, jest to festiwal dziedzictwa kulturowo-krajobrazowego europejskich wsi, który odwiedza ponad 20 tys. osób zainteresowanych wyjątkowymi walorami regionów, ciekawymi produktami lokalnymi oraz atrakcyjną ofertą spędzenia czasu na wsi, prezentowaną przez ponad 150 wystawców z kraju i zagranicy.

 

Dzięki temu AGROTRAVEL to doskonała okazja do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń pomiędzy licznymi podmiotami działającymi w sektorze turystyki. Służy temu zarówno prezentacja wystawców, wizyty studyjne dziennikarzy i przedstawicieli placówek zagranicznych, jak również organizacja licznych wydarzeń towarzyszących, w tym m.in.: konferencje, Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, karczmy z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi, a także konkursy dla wystawców i zwiedzających.

 

Organizatorami targów są:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami:  Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Geografii oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

 

A teraz kilka słów na temat MADE IN KARPATY. Sieć sprzedaży i marketingu pod marką MADE IN KARPATY, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje certyfikowane produkty i usługi turystyczne z obszaru Karpat (dotychczas były to wyłącznie polskie produkty pochodzące z Podkarpacia) i powstała w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (projekt „Alpy Karpatom - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich). Partnerstwo zostało utworzone przez pięć podmiotów, współpracujących ze sobą na rzecz rozwoju regionu, w tym: Fundacja Karpacka (lider), Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku, Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Bieszczadzkie Forum Europejskie oraz Podkarpacka Izba Gospodarcza.

 

MADE IN KARPATY obejmuje trzy rodzaje produktów: produkty spożywcze, usługi i produkty turystyki oraz produkty rękodzielnictwa/rzemiosła.

 

 

Działania Sieci skupiają się na wspieraniu twórców, producentów, przedsiębiorców w zakresie inicjowania i rozwoju produktów regionalnych, a także ich komercjalizacji, służącej rozwojowi turystyki na obszarze Karpat.

 

Przystąpienie do sieci sprzedaży MADE IN KARPATY wiąże się z procesem certyfikacji produktów i usług, podpisaniem umowy oraz nawiązaniem współpracy w zakresie promocji, dystrybucji i sprzedaży oferowanych produktów. Świadectwem posiadania prawa do używania marki MADE IN KARPATY są pieczęcie lakowe.

Rynkiem docelowym dla oferty Sieci będą nie tylko mieszkańcy Podkarpacia, ale także turyści z kraju i zagranicy odwiedzający nasze strony. Zaplanowana promocja i rozwój Sieci MADE IN KARPATY umożliwią dystrybucję produktów na terenie całego kraju, a co się z tym wiąże - wzrost zainteresowania turystyką pobytową na terenie wyjątkowego Podkarpacia. Zaplanowano również podpisanie umów z firmami handlowymi, zlokalizowanymi między innymi na lotnisku w Jasionce - Rzeszów, w Solinie, a także w sanockim Skansenie.

 

Szczegółowe informacje o Sieci MADE IN KARPATY znajdziecie Państwo tutaj.