Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od marketów

Autor: Bartosz Chowaniec
2016-08-01

Nałożenie dwóch stawek podatku od sprzedaży detalicznej - 0,8 proc. od przychodu pomiędzy 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu ponad 170 mln zł miesięcznie - przewiduje ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, którą w sobotę podpisał prezydent.

Przedmiotem opodatkowania został przychód z detalicznej sprzedaży, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewidziano ponadto opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez Internet.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu - 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł, a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku będzie wynosić 204 mln zł.

Ustawę przygotował rząd, lecz w czasie prac sejmowych wprowadzono do niej wiele zmian. Parlamentarzyści doprecyzowali m.in. pojęcie działalności gospodarczej, opierając je na definicji zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa zakłada też, że podatek pobierać się będzie od usług towarzyszących sprzedaży, jeśli będą one odrębnie zaewidencjonowane.

"Przyjęta ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku, zwanego podatkiem od sprzedaży detalicznej. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa. Wprowadzany podatek będzie podatkiem przychodowym, obciążającym bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów" - wskazano w sobotę w informacji Kancelarii Prezydenta dotyczącej podpisanej ustawy.

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2016 roku. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk poinformował w 2016 roku wpływy z tej ustawy, jeżeli wejdzie ona w życie od 1 września, będą wynosić brutto 473 mln zł, a netto 383 mln zł. Z kolei w 2017 roku, gdy podatek będzie obowiązywał cały rok, rząd szacuje wpływy z niego na 1,9 mld zł brutto.

 

Źródło: http://www.money.pl