Preferencyjne finansowanie inwestycji badawczych i innowacyjnych

Autor: J.Krzysik
2015-07-07

Możliwość wykorzystania środków pochodzących z programów badawczych UE w obecnych wieloletnich ramach finansowych (2014-2020) za pośrednictwem polskiej instytucji finansowej to efekt umowy, która została podpisana 1 lipca br. podczas konferencji organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Na podstawie umowy Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), działający w ramach Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przyznał Idea Bank S.A. gwarancje, dzięki którym bank udostępni ok. 80 mln złotych preferencyjnego finansowania, skierowanego do małych i średnich firm, podejmujących przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Programu Badawczego i Innowacyjnego UE (Horyzont 2020). Celem Programu jest wspieranie badań naukowych i innowacji, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych, mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Umowa zawarta pomiędzy EFI a Idea Bank S.A., stanowi przykład praktycznej realizacji celów przyświecających ogłoszonemu w grudniu 2014 r. przez Komisję Europejską Planowi Inwestycyjnemu dla Europy (tzw. Planowi Junckera), który zakłada pobudzanie inwestycji dla ożywienia gospodarki europejskiej.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów