Prawo i podatki

Dziedziczenie w spadku długów - nowe przepisy

27-07-2015
Już za trzy miesiące, wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dziedziczenia długów.

Wyznaczanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

25-07-2015
Wszystkie dni świąteczne obowiązujące w Polsce określa art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Opłata reklamowa

25-07-2015
W dniu 10 czerwca 2015 r. została ogłoszona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Umowa o pracę - nowe zasady w 2015 r.

21-07-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad nowelizacją Kodeksu pracy. Na przełomie sierpnia i września mamy poznać szczegółowe propozycje zapisów ustawowych dotyczących umów o pracę, które zaczną obowiązywać prawdopodobnie już w 2015 r.

Ważne zmiany ws. korekty kosztów od 1 stycznia 2016 roku

18-07-2015
Prezydencka nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje duże zmiany dotyczące obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodu w sytuacji nieuregulowania w terminie zobowiązań. Obowiązek ten zostanie uchylony. W ubiegłym tygodniu nowelizację tę przyjął Sejm.

Rząd stawia na mediację!

08-07-2015
Będący w chwili obecnej przedmiotem pracy parlamentu projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych.

Wystawienie faktury na niewłaściwy podmiot – konsekwencje podatkowe

08-07-2015
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (z dnia 9 lutego 2015 r., sygn. I FSK 25/14), w którym uznał, że wystawienie faktury na niewłaściwy podmiot może skutkować koniecznością dwukrotnej zapłaty VAT.

Nowy instrument podatkowy Ministerstwa Finansów

07-07-2015
Przedsiębiorcy poprzez usługę "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT", mają możliwość sprawdzenia czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa skierowana jest przede wszystkim do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia.

Nowe zadania GUS – czy wskaźniki zmian cen nieruchomości będą przydatne?

04-07-2015
GUS rozpocznie publikację kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości, co ma m.in. pomóc lepiej konstruować programy wsparcia mieszkalnictwa. Zakłada to nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami podpisana przez prezydenta.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych tracą ważność

30-06-2015
Dziś tracą ważność wydane dotychczas karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – nawet te wydane bezterminowo. Trzeba wyrobić nowe, bo już od 1 lipca strażnicy miejscy będą egzekwować zmienione przepisy.
1  2  3  4  5    15