Prawo i podatki

Zniszczony towar w kosztach firmowych

15-09-2015
Gdy prowadzimy firmę, może się zdarzyć, że towar lub materiały przeznaczone do sprzedaży, ulegną zniszczeniu, zepsuciu lub kradzieży. Takie niespodziewane zdarzenia losowe nie sprawią jednak, że utracony towar przestanie istnieć dla Urzędu Skarbowego. Sytuacje te trzeba dobr

Egzekwowanie alimentów będzie łatwiejsze

13-09-2015
Pozostawienie tylko egzekucji sądowej i likwidacja egzekucji administracyjnej w stosunku do dłużników alimentacyjnych to najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ściągania alimentów.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyjęta przez sejm

12-09-2015
Sejm RP 11 września 2015 r. uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Gospodarki ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Ekwiwalent za pranie odzieży jako koszt i przychód podatkowy

10-09-2015
Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymagania określone w Polskich Normach, w następujących okolicznościach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu

Koszty podatkowe a straty w wyniku burzy, suszy i innych kataklizmów

06-09-2015
Szkody w towarach czy majątku w wyniku wichur, zalania, gradobicia czy suszy wywołują skutki w podatku dochodowym – w zakresie kosztów, a w VAT – przy odliczeniu podatku naliczonego. Fiskus może zakwestionować nasze rozliczenia w przypadku braku dowodów potwierdzających ilośc

Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony w 2016 r.

05-09-2015
22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy zmieniająca w szczególności okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. Kwestie stosowania nowych zasad do umów trwających w dniu ich wejścia w życie regulują jej przepisy przejściowe.

Urzędy Skarbowe przejmą pobór grzywien

03-09-2015
Od 1 stycznia 2016 r. właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego będzie odpowiedzialny za pobór należności wynikających z grzywien nakładanych mandatami karnymi. Za pobór grzywien odpowiadać będzie Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, który dysponuje odpowiednimi zasobami lok

Owoce w firmie a koszty firmowe

02-09-2015
Czy zamawiane do biura w formie cateringu świeże owoce, którymi częstowani są pracownicy i kontrahenci mogą być zaliczone do kosztów firmy ?

Kalkulator odsetek ZUS

31-08-2015
Przy pomocy "Kalkulatora odsetkowego dla płatników składek" możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za zwłokę na wskazany dzień, od należnych do zapłaty składek za okres po 1 stycznia 1999 r.

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT na lata 2016-2018

29-08-2015
Rada Unii Europejskiej utrzymała obecny poziom obrotu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT do końca 2018 r. Gdyby nie został utrzymany, to w przyszłym roku limit zwolnienia spadłby do 10 000 euro.
1    5  6  7  8  9    24