Prawo i podatki

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

08-10-2015
Złożenie oryginału lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, a więc także uprawniającego do reprezentowania przed organami podatkowymi, podlega co do zasady opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stos

Czynny żal chroni przed mandatem

07-10-2015
Zapomnieć złożyć deklarację lub zapłacić podatek? Nic prostszego. Życie przedsiębiorcy jest wypełnione po brzegi obowiązkami. Istnieje jeden (niemalże) niezawodny sposób na wyjście cało z sytuacji. Czynny żal uratuje naszą kieszeń przed konsekwencjami w postaci np. mandatu.

Refundacje z PFRON dla pracodawcy

07-10-2015
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pra­cowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowią­cej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między

Zmiany w podatkach lokalnych

29-09-2015
Od nowego roku wchodzą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), w tym m. in. w zakresie opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej. Wynika to z uchwalenia 25 czerwca 2015 r. przez Se

Zasiłki dla przedsiębiorczych matek - wyższe świadczenia

28-09-2015
Sejm przyjął ustawę w sprawie przedsiębiorczych matek. Za przyjęciem ustawy głosowało 427 posłów, 1 osoba była przeciwko, 4 wstrzymały się od głosu. Projekty, w oparciu o które powstała ustawa, miały zrealizować postulaty kobiet zrzeszonych w ruchu "Matki na działalności go

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – kto może założyć biuro rachunkowe?

23-09-2015
Od sierpnia 2014 r. biuro rachunkowe może założyć praktycznie każdy zainteresowany podmiot i świadczyć w ramach tej działalności usługi księgowe oraz niektóre usługi doradcze.

Korzyści z posiadania firmy w Anglii

23-09-2015
Coraz więcej polskich przedsiębiorców wybiera Wielką Brytanię i przenosi tam swój biznes. Zarówno założenie firmy w Anglii jak i jej prowadzenie jest o wiele prostsze i bardziej opłacalne niż w Polsce. Przekonuje ich do tego przede wszystkim brytyjski system podatkowy, który

Ostatnie dni na wykorzystanie zaległego urlopu za 2014 rok

22-09-2015
Nie zawsze istnieje możliwość wybrania urlopu wtedy, kiedy całkowicie nam to odpowiada, niekiedy także nawał obowiązków służbowych lub trudna sytuacja firmy nie pozwalają na wykorzystanie należnego urlop w terminie, jaki nakazuje Kodeks pracy. Warto mieć jednak świadomość, że

Darmowa pomoc prawna - portal informacyjny

17-09-2015
Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. W ponad 1500 punktach na terenie całego kraju m.in. adwokaci i radcowie prawni będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.

Wydatki na zakup odzieży w kosztach firmowych

16-09-2015
Wydatki na zakup lub wykonanie ubiorów służbowych dla pracowników podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych pracodawcy, o ile obowiązek korzystania z nich wynika m.in. z decyzji o używaniu przez pracowników ubiorów służbowych, podjętej przez kierownika zakładu. Aby dany st
1    4  5  6  7  8    24