Prawo i podatki

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty!

28-11-2015
Oszuści w imieniu nieistniejącej Izby Skarbowo-Celnej w Gorzowie Wlkp. wysyłają fałszywe wezwania do zapłaty. Próby wyłudzenia należy zgłaszać pod bezpłatny numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej 800 807 007 lub e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl.

Uwaga na fałszywe rejestry CEIDG!

25-11-2015
Od dłuższego czasu przedsiębiorcy świeżo po zarejestrowaniu firmy, otrzymują przesyłkę informującą ich o konieczności uiszczenia opłaty. Czy dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców jest płatne? Otóż nie. Mamy do czynienia z próbami wyłudzeń pieniędzy od przedsiębiorców.

Zmiany dotyczące umów zawartych na czas określony

09-11-2015
Od 22 lutego 2016 roku nastąpi znacząca zmiana w Kodeksie pracy. Będzie one dotyczyła przede wszystkim dopuszczalnej długości następujących po sobie umów na czas określony.

Wydatki na zakup paliwa do pojazdów służących działalności mieszanej

12-10-2015
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podat

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

08-10-2015
Złożenie oryginału lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, a więc także uprawniającego do reprezentowania przed organami podatkowymi, podlega co do zasady opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stos

Czynny żal chroni przed mandatem

07-10-2015
Zapomnieć złożyć deklarację lub zapłacić podatek? Nic prostszego. Życie przedsiębiorcy jest wypełnione po brzegi obowiązkami. Istnieje jeden (niemalże) niezawodny sposób na wyjście cało z sytuacji. Czynny żal uratuje naszą kieszeń przed konsekwencjami w postaci np. mandatu.

Refundacje z PFRON dla pracodawcy

07-10-2015
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pra­cowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowią­cej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między

Zmiany w podatkach lokalnych

29-09-2015
Od nowego roku wchodzą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), w tym m. in. w zakresie opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej. Wynika to z uchwalenia 25 czerwca 2015 r. przez Se

Zasiłki dla przedsiębiorczych matek - wyższe świadczenia

28-09-2015
Sejm przyjął ustawę w sprawie przedsiębiorczych matek. Za przyjęciem ustawy głosowało 427 posłów, 1 osoba była przeciwko, 4 wstrzymały się od głosu. Projekty, w oparciu o które powstała ustawa, miały zrealizować postulaty kobiet zrzeszonych w ruchu "Matki na działalności go

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – kto może założyć biuro rachunkowe?

23-09-2015
Od sierpnia 2014 r. biuro rachunkowe może założyć praktycznie każdy zainteresowany podmiot i świadczyć w ramach tej działalności usługi księgowe oraz niektóre usługi doradcze.
1    3  4  5  6  7    23