Prawo i podatki

Czy polscy rolnicy stracą unijne fundusze?

17-11-2014
W grę wchodzi ponad 77 milionów euro. Komisja Europejska posiada zastrzeżenia do 25 % funduszy, które wypłacono w 2013 roku grupom producentów rolnych.

Składki od umowy zlecenia po zmianach

17-11-2014
Umowy zlecenia będą oskładkowane od 1 stycznia 2016 r., a dochody członków rad nadzorczych już od stycznia 2015 r.

Zaległości publicznoprawne - informacje o dłużnikach zostaną ujawnione

14-11-2014
Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych. Jego celem ma być ujawnianie danych osób i podmiotów posiadających wobec jednego wierzyciela długi na kwotę nie niższą niż 500,00 zł.

Ulga na dzieci - nowe zasady

14-11-2014
Z uchwalonej przez Senat RP w dniu 6 listopada 2014 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wynikają zmiany dotyczące tzw. ulgi na dzieci.

W 2015 fiskus pomoże wypełnić PIT

13-11-2014
Na mocy nowelizacji podpisanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, od 2015 roku fiskus będzie mógł wstępnie wypełniać za podatników deklaracje PIT.

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2014 rok

07-11-2014
Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z października 2012 r., nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Zbliżający się długi weekend jest okazją do wykorzystania dnia wolnego.

Ulepszenie lub remont obcego środka trwałego

05-11-2014
W przepisach podatkowych, nakłady poniesione na ulepszenie obcych środków trwałych, określa się jako inwestycję. Obejmują one prace wykonywane w wynajmowanych, wydzierżawianych, czy przyjętych w leasing operacyjny obiektach.

Ułatwienia dla firm – nowa ustawa deregulacyjna

04-11-2014
Sejm w dniu 23 października br. przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań usprawniających prowadzenie działalności, szczególnie dla małych i średnich firm.

Inwentaryzacja za 2014 rok - o czym każdy przedsiębiorca powinien pamiętać

04-11-2014
Aby jednostka mogła prawidłowo i rzetelnie sporządzić roczne sprawozdanie finansowe musi przeprowadzić inwentaryzację składników aktywów i pasywów. Jednostki, w których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, mogą już rozpocząć roczną inwentaryzację.

Ułatwienia dla przedsiębiorców – nowe zgłoszenia NIP

03-11-2014
Już od 1 grudnia 2014 zaczną obowiązywać nowe zgłoszenia identyfikacyjne NIP. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, określającego nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych: NIP-2, NIP-7, NIP-8 i ZAP-3.
1    19  20  21  22  23    24