Prawo i podatki

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2015 r

28-11-2014
Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, została podpisana przez prezydenta w dniu 16 września 2014 r.

Umowa zlecenia zawarta z prokurentem - skutki w podatku dochodowym i składkach ZUS

28-11-2014
Umowa zlecenia zawarta z prokurentem - skutki w podatku dochodowym i składkach ZUS.

Nowe formularze PIT od 2015 roku

27-11-2014
Od 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywały nowe formularze do rozliczania PIT.

Planowane ułatwienia dla podatników akcyzy

25-11-2014
Ułatwienia dla podatników akcyzy: zwolnienie z podatku niektórych zakładów energochłonnych, zniesienie niektórych obowiązków biurokratycznych – projekt nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 30 czerwca 2015 roku.

Darowizna towarów a VAT

25-11-2014
Przedsiębiorcy coraz częściej zarządzają swoimi przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja ta polega na świadomym i zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy, ale także uwzględniającym interesy społeczne.

Ranking Paying Taxces 2015 – awans Polski

21-11-2014
Według wydanego przez Bank Światowy oraz firmę PwC raportu Paying Taxces sytuacja polskiego systemu podatkowego uległa poprawie. Polska w porównaniu do ubiegłego roku zanotowała awans na 87 miejsce z 113 pozycji.

Jaką formę prowadzenia działalności wybrać? (część I)

21-11-2014
Każdy, kto zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zadaje sobie pytanie, jak forma prawna przyszłej aktywności będzie najlepsza. W cyklu artykułów postaramy się przybliżyć tematykę formalno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowy system rejestru REGON

20-11-2014
W dniu 17 listopada 2014, Główny Urząd Statystyczny udostępnił usługę składania formularzy RG-OP i RG-OF na platformie usług elektronicznych administracji publicznej ePUAP oraz uruchomił nową wyszukiwarkę REGON.

Uproszczenia dla mikroprzedsiębiorców

20-11-2014
Uproszczenia dla mikroprzedsiębiorców, to jedna z obietnic, złożona przez Ministra Finansów, Mateusza Szczurka, podczas konferencji pt.Konkurencyjność sektora MMŚP 2014, zorganizowanej 4 listopada br. w Sejmie RP przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan".

Rejestracja podatników VAT bez dodatkowych kosztów

18-11-2014
Od 1 stycznia 2015 roku przedsiębiorcy, którzy nie potrzebują potwierdzenia rejestracji w zakresie VAT, zaoszczędzą 170 zł. Rząd planuje bowiem zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania takiego potwierdzenia.
1    18  19  20  21  22    24