Prawo i podatki

Reforma emerytalna niekorzystna dla kobiet

12-10-2016
Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że o emeryturę ubiegać może się każda osoba, która osiągnęła określony w ustawie wiek emerytalny i posiada odpowiedni staż pracy. Przypomnijmy, dla kobiet jest to łącznie 22 lata, a dla mężczyzn 25 lat składkowych i nieskładkowych.

Zmiany w szkolnictwie wyższym

04-10-2016
W dniu inauguracji roku akademickiego minister Jarosław Gowin zapowiada rewolucję na uniwersytetach i politechnikach. Mają powstać uczelnie badawcze, mają stawiać na innowacje i nowe technologie. - Polska nauka musi przejść głębokie przemiany - ocenił wicepremier.

Koniec składek ZUS!

29-09-2016
Zapadła oficjalna decyzja rządu w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne. Już nie długo zamiast składek ZUS w obecnym kształcie oraz podatku dochodowego, zapłacimy nowy, jednolity, i co najważniejsze, niższy podatek.

Jednolity Plik Kontrolny: Ministerstwo Finansów udostępni bezpłatną aplikację

27-09-2016
JPK to rozwiązanie informatyczne wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających, w tym także tzw. kontroli krzyżowych. Innymi słowy JPK

1,8 mld złotych – tyle zaległości mają firmy w Polsce

24-09-2016
a 437 tys. działających w Polsce spółek prawa handlowego zarejestrowanych w KRS problemy finansowe ma ponad 55 tys. - wynika z analizy przeprowadzonej przez BIG InfoMonitor. Łączne przeterminowane zobowiązania przekraczające 500 zł wynoszą ponad 1,8 mld zł.

Propozycja rozliczania miesięcznego VAT

20-09-2016
Dużo wskazuje na to, że w najnowszej ustawie o VAT znajdzie się zapis o comiesięcznym rozliczaniu podatku VAT w trakcie pierwszego roku od momentu zarejestrowania firmy - przyznał wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Dodał, jeszcze że projekt kompleksowej nowelizacji ustaw

Wysoka płaca minimalna? Samorządy przeciwne

13-09-2016
Zwiększenie płacy minimalnej do równych 2 tys. zł brutto natrafiło na opór samorządów, które narzekają na gigantyczne koszty, które spowoduje decyzja. Dlatego strona samorządowa nie zaopiniowała rządowego rozporządzenia które weszło w życie z dniem dzisiejszym, tłumacząc, że

Gwarancja de minimis do końca 2017 roku

06-09-2016
Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program gwarancji de minimis od marca 2013 r. Program ten jest skutecznym narzędziem, wspierającym rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i mobilizującym kapitał prywatny. Ułatwia także dostęp MŚP do finansowania kr

Zmiany w zasadach wynagradzania pracowników podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy

31-08-2016
Istotne zmiany w zasadach wynagradzania pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie w ramach stosunku pracy nastąpi od dnia 1 stycznia 2017 r.

Polska woda najdroższa w UE

20-08-2016
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z którego wynika że opłaty za usługi wodno – kanalizacyjne w Polsce podniosły się w ciągu 8 lat o przeszło 60 procent. Biorąc pod uwagę siłę polskiej waluty, Polacy za wodę płacą najwięcej w Zjednoczonej Europie.
1    2  3  4  5  6    27