Prawo i podatki

Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2015 roku

29-08-2014
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. określił wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2015 r.

Podatki - nowe wzory deklaracji

29-08-2014
Resort finansów zmienił wzory deklaracji podatkowej w podatku od spadków i darowizn oraz deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ekwiwalenty pieniężne dla pracowników

29-08-2014
Ekwiwalenty przysługują pracownikom na podstawie ogólnie obowiązującej ustawy- Kodeks pracy, przepisów dotyczących określonych zawodów (pragmatyk zawodowych) oraz przepisów zakładowych (np. regulaminu wynagradzania).

Program Płatnik - komunikat ZUS

29-08-2014
W dniu 26.08.2014 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym poinformował, że od września 2014 r. dokumenty przygotowane w wersji 8.01.001 i 8.01.001A programu Płatnik nie będą przyjmowane do ZUS.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

29-08-2014
W celu zmniejszenia kosztów pracy lub trudności ze znalezieniem pracowników krajowych coraz częściej pracodawcy sięgają po pracowników z krajów sąsiednich. Pomimo wysokiego bezrobocia w naszym kraju jest wiele zawodów, które ze względu na niską atrakcyjność warunków...

Odwrócona hipoteka nie zapewni dożywotnich świadczeń

29-08-2014
Jeśli identyfikujesz odwróconą hipotekę z dożywotnim świadczeniem, to możesz być zaskoczony.

Nowe prawo konsumenckie – kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców!

28-08-2014
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. uchwalono ustawę o prawach konsumenta. Prezydent w dniu 17 czerwca 2014 r. podpisał ustawę, która zwiększa ochronę kupujących na odległość i nakłada nowe obowiązki na sprzedawców. Ustawa o prawach konsumenta wejdzie

Spadek w Kanadzie - kazus podatkowy

28-08-2014
Opodatkowanie w Polsce przez obywatela polskiego odziedziczonych po zmarłym bracie posiadającym podwójne obywatelstwo (polskie i kanadyjskie) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Kanadzie.

Kasy fiskalne - propozycje zmian w przepisach

28-08-2014
Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt zmian rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmiany te mają na celu ochronę uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz ...
1    23  24  25  26  27    27