Prawo i podatki

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2014 rok

07-11-2014
Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z października 2012 r., nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Zbliżający się długi weekend jest okazją do wykorzystania dnia wolnego.

Ulepszenie lub remont obcego środka trwałego

05-11-2014
W przepisach podatkowych, nakłady poniesione na ulepszenie obcych środków trwałych, określa się jako inwestycję. Obejmują one prace wykonywane w wynajmowanych, wydzierżawianych, czy przyjętych w leasing operacyjny obiektach.

Ułatwienia dla firm – nowa ustawa deregulacyjna

04-11-2014
Sejm w dniu 23 października br. przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań usprawniających prowadzenie działalności, szczególnie dla małych i średnich firm.

Inwentaryzacja za 2014 rok - o czym każdy przedsiębiorca powinien pamiętać

04-11-2014
Aby jednostka mogła prawidłowo i rzetelnie sporządzić roczne sprawozdanie finansowe musi przeprowadzić inwentaryzację składników aktywów i pasywów. Jednostki, w których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, mogą już rozpocząć roczną inwentaryzację.

Ułatwienia dla przedsiębiorców – nowe zgłoszenia NIP

03-11-2014
Już od 1 grudnia 2014 zaczną obowiązywać nowe zgłoszenia identyfikacyjne NIP. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, określającego nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych: NIP-2, NIP-7, NIP-8 i ZAP-3.

Obliczanie świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców - nowe zasady

31-10-2014
Na posiedzeniu w dniu 30 września br. Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Obliczanie świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców - nowe zasady

31-10-2014
Na posiedzeniu w dniu 30 września br. Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Czas pracy osób niepełnosprawnych - zmiany w przepisach

29-08-2014
Z dniem 16 lipca 2014r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących norm czasu pracy dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych między firmami

29-08-2014
Obecnie przedsiębiorcy dokonując zapłaty w formie gotówki powinni pamiętać o obowiązującym limicie 15.000 euro. Limit ten reguluje ustawia o swobodzie działalności gospodarczej. Transakcje osiągające lub przekraczające ten pułap powinny być realizowane w formie bezgotówkowej.

Nowy portal podatkowy

29-08-2014
Ministerstwo Finansów uruchomiło funkcjonalny i łatwy w obsłudze nowy Portal Podatkowy. Jest to pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.
1    23  24  25  26  27    27