Prawo i podatki

Płaca mininalna od 1 stycznia 2015

04-01-2015
Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia do 1750 zł.

Jak pozyskać pieniądze na zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

03-01-2015
Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W 2015 r. ceny gazu bez zmian

31-12-2014
Nowe zasady oskładkowania zleceń. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem ubezpieczeń społecznych zostaną objęci członkowie rad nadzorczych, bez względu na inne posiadane przez te osoby tytuły do ubezpieczeń społecznych

Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2015 roku

30-12-2014
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w tym roku.

Ryczałt samochodowy od 2015 roku

28-12-2014
Pracodawcy, którzy udostępniali pracownikom do celów prywatnych służbowe samochody, od 1 stycznia 2015 r. będą ustalać przychód z tego tytułu w wysokości ryczałtu, którego wysokość będzie uzależniona od pojemności silnika użyczonego pojazdu.

Zwroty towarów kupionych przez internet

19-12-2014
Święta Bożego Narodzenia to dla handlu internetowego gorący czas. Jak podaje Deloitte, świąteczne prezenty kupi 40 procent z nas. Właściciele e-sklepów muszą jednak liczyć się z koniecznością przyjmowania zwrotów zakupionych towarów. W jakich sytuacjach muszą je uwzględnić?

Urlop bezpłatny – podstawowe informacje

17-12-2014
W uzasadnionych sytuacjach, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem, o udzielenie urlopu bezpłatnego.

Umorzenie zaległych składek ZUS

15-12-2014
Jeszcze tylko do 15 stycznia 2015 roku można składać wnioski o umorzenie długu z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne.

Nowe zasady wstępnych badań lekarskich pracownika

12-12-2014
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy będą mogli częściej niż dotychczas zatrudnić pracownika bez konieczności przeprowadzania przez tę osobę wstępnych badań lekarskich.

Jak otworzyć księgi rachunkowe? Krótki poradnik

09-12-2014
Rok 2014 dobiega końca, należy więc sprawdzić, czy u podatnika rozliczającego się przy pomocy podatkowej książki przychodów i rozchodów, nie powstał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1    20  21  22  23  24    27