Pracownicze Plany Kapitałowe – jak będzie działał rządowy system oszczędzania na emeryturę?

Autor: Marta Sanocka
2018-08-29

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak będzie działał rządowy system oszczędzania na emeryturę?

 

Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. PPK to dobrowolny program dodatkowego oszczędzania na emeryturę, z którego będzie mogło skorzystać 11,5 mln osób. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Dzięki PPK możliwe będzie gromadzenie oszczędności, które wypłacane zostaną uczestnikom programu po przejściu na emeryturę. Pieniądze zebrane w ramach PPK będą ich prywatną własnością, którymi będzie mógł dowolnie dysponować.

Dzięki programowi, w którym partycypował będzie pracownik, pracodawca i państwo, nasze emerytury mają być wyższe w stosunku do obecnego wynagrodzenia, biorąc pod uwagę stan obecny. Pracodawca będzie zobowiązany do przekazywania 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika na specjalnie utworzone w ramach PK konto, z możliwością powiększenia składki do 4%. Składka pokrywana przez pracownika ma wynosić 2% z możliwością zwiększenia jej do 4%. Wprowadzona zostanie także składka 0,5% dla osób o najniższych dochodach, które są równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia. Na konto pracownika stworzone w ramach PPK będzie mogło zatem wpływać od 3,5% do 8% wynagrodzenia. Nad prawidłową realizacją PPK czuwać będzie Państwowa Inspekcja Pracy, która w razie wykrycia nieprawidłowości będzie mogła nałożyć na pracodawcę grzywnę w wysokości od 1000 zł do 1 mln zł. Wszyscy, którzy zdecydują się przystąpić do programu, będą mogli liczyć na składkę powitalną w wysokości 250 zł, którą państwo wpłaci na konto danego pracownika. Poza tym na koniec każdego roku, jako dodatkową zachętę, każdy pracownik otrzyma 240 zł.

Program będzie wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności, od 1 lipca 2019 roku przystąpią do niego największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 roku do przystąpienia do programu będą zobowiązane firmy, mające co najmniej 50 pracowników, a od 1 stycznia 2012 roku obowiązek tworzenia PPK obejmie pozostałe podmioty, w tym sektor finansów publicznych.

Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne. Pracownik będzie miał prawo do rezygnacji z przekrawania środków na konto utworzone w ramach PPK. W tym celu musi złożyć pisemną deklarację u pracodawcy, która będzie obowiązywała przez 4 lata. Po tym czasie, jeśli nie złoży jej ponownie, pracodawca automatycznie zacznie odprowadzać odpowiednie składki. Osoba, która zrezygnuje z PPK, będzie miała także możliwość powrotu do programu w każdym momencie.

 

źródło: PAP